Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Subiektywna ocena dobrobytu kopia

* 1. Przy jakim miesięcznym dochodzie netto potrzeby gospodarstwa domowego w którym funkcjonujesz zostały zaspokojone:
( w puste miejsca proszę wpisać wysokość dochodu w zł)
Bardzo łatwo
Łatwo
Raczej łatwo
Z pewną trudnością
Z trudnością
Z wielką trudnością
* 2. Ile osób tworzy gospodarstwo domowe
12345678 i więcej
Liczba osób w gospodarstwie domowym
* 3. W jakim przedziale wiekowym znajduje się głowa gospodarstwa domowego?
18-26
27-35
36-44
45-53
54-62
63 i powyżej
* 4. Jakie wykształcenie posiada głowa gospodarstwa domowego?
Podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
* 5. Czy odpowiednie wykształcenie umożliwia osiągnięcie większej zamożności?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
* 6. Ile procent swojego dochodu przeznaczasz na jedzenie?
* 7. Ile procent swojego dochodu przeznaczasz na zaspokojenie swoich zainteresowań?
* 8. Czy czujesz się oceniany pod względem marek produktów jakie kupujesz przez inne osoby z kolejki?
Tak
Nie
Nie przykładam do tego uwagi
* 9. Jak często dokonujesz płatności kartą w sklepach w których istnieje taka możliwość?
Zawsze
Często
Nigdy
* 10. Czy pomimo posiadania środków na koncie nie miałeś/łaś możliwości zapłacenia za produkt ze względu na brak gotówki?
Tak
Nie
* 11. Jaki sprzęt gospodarstwa domowego jest dla Ciebie niezbędny?
Wybierz trzy odpowiedzi
Pralka
Zmywarka
Konsola do gier
Komputer
Telefon
Telewizor
Ekspres do kawy
Robot kuchenny
Piekarnik
Kuchenka mikrofalowa
* 12. Czy mając możliwość zatrudnieniu członka rodziny zdecydował/łabyś się na to?
Tak, niezależnie od jego predyspozycji
Nie
W zależności od dopasowania osoby do profilu kandydata
* 13. Czy ważne jest dla Ciebie przekazanie swojego dorobku przyszłym pokoleniom?
Tak
Nie
* 14. Czy widzisz możliwość kumulowania w przyszłości majątku który osiągniesz?
Tak
Nie
* 15. Będąc bogatym człowiekiem na jaką czynność zdecydowałbyś/łabyś się?
Oszczędzanie
Inwestowanie
* 16. Czy w momencie podjęcia się inwestycji jesteś w stanie zaspokoić swoje wszystkie potrzeby związane z życiem codziennym?
Tak
Nie
* 17. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 18. Wiek:
Poniżej 19 lat
19 do 25 lat
26 do 35 lat
36 do 60 lat
Powyżej 60 lat
* 19. Wykształcenie:
Podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
* 20. Miejsce zamieszkania:
Wieś
Miasto poniżej 30 000 mieszkańców
Miasto od 30 000 do 100 000 mieszkańców
Miasto powyżej 100 000 mieszkańców
* 21. Miesięczne przychody z tytułu zarobków, stypendium, funduszy od rodziców, inne źródła:
Poniżej 1 000
Od 1 000 do 1500
Powyżej 1 500 do 2 000
Powyżej 2 000 do 2 500
Powyżej 2 500 do 3 000
Powyżej 3 000


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .