Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Sposób przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

Wraz z pojawieniem się projektu poprawienia jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej trwają pracę nad modyfikacją egzaminu dyplomowego.

Zatem jaką formę proponują studenci? Co powinno być zmienione oraz jak według Was najlepiej mógłby wyglądać taki egzamin?

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety z 6 pytaniami. Cenne są również Wasze uwagi w komentarzach.
* 1. Na którym stopniu aktualnie studiujesz? (1 odp)
* 2. Pytania na egzaminie dyplomowym powinny przyjąć formę: (wielokrotnej odp)
otwarte
zamknięte wielokrotnego wyboru
* 3. Rodzaj pytań na egzaminie ma przyjąć formę: (wielokrotnej odp)
teoretyczną
obliczeniową
* 4. Czy przed egzaminem pytania powinny być udostępnione jako: (1 odp)
baza pytań (np. po 20 pytań z każdego przedmiotu)
obowiązujący zakres tematyczny egzaminu
nie powinny być udostępnione w ogóle
* 5. Pytania otwarte na egzaminie: (1 odp)
powinny być jednakowe dla wszystkich studentów
powinny być losowane przez studenta przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego
* 6. Egzamin dyplomowy powinien być: (1 odp)
w tym samym dniu co obrona pracy, rano przed obroną
powinien być około miesiąc przed terminem obrony z możliwością poprawy w razie niepowodzenia
* 7. Egzamin powinien odbywać się w formie: (1 odp)
ustnej – każdy student odpowiada indywidualnie
pisemnej – wszystkie grupy piszą w tym samym czasie
łączonej (pisemny + ustny)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .