Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Potencjał turystyczny powiatu rawskiego

Szanowni Państwo,
Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uprzejmie proszę o wypełnienia poniższej ankiety, której celem jest poznanie opinii mieszkańców powiatu rawskiego na temat turystyki w danym powiecie. Uzyskane wyniki będą wykorzystane w pracy magisterskiej dotyczącej potencjału turystycznego danego obszaru. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok. 15 minut. Bardzo dziękuję za udział w badaniu.
* 1. Czy Pana/Pani zdaniem obszar powiatu rawskiego jest atrakcyjny turystycznie?
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
Bardzo atrakcyjny
Atrakcyjny
Średnio atrakcyjny
Mało atrakcyjny
Nie mam zdania
* 2. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 czynniki decydujące o potencjale turystycznym powiatu, gdzie 1- brak wpływu, 2- mały wpływ, 3- średni wpływ, 4- duży wpływ, 5- bardzo duży wpływ.
12345
Ścieżki piesze, rowerowe
Baza noclegowa
Baza rozrywkowa
Baza gastronomiczna
Dojazd, parkingi
Obiekty zabytkowe
Obiekty przyrodnicze
Ścieżki dydaktyczne, tablice informacyjne
Punkty widokowe
Informacja turystyczna
* 3. Których z tych elementów brakuje w powiecie rawskim?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
Ścieżki piesze, rowerowe
Baza noclegowa
Baza rozrywkowa
Baza gastronomiczna
Dojazd, parkingi
Obiekty zabytkowe
Obiekty przyrodnicze
Ścieżki dydaktyczne, tablice informacyjne
Punkty widokowe
Informacja turystyczna
Nie brakuje niczego


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .