Ukończono 0%
Część 1 Badania – rozumienie swojej roli przez pracowników BOK.

Rola i zadanie, to dwie różne rzeczy – dzięki realizacji zadań, wypełniasz swoją rolę w zespole, firmie w konkretnym obszarze biznesowym i w relacji do rożnych osób.
Zaznacz jedną, właściwą Twoim zdaniem odpowiedź na pytania z tej części kwestionariusza:
Rolą pracownika BOK w serwisie wobec klienta jest:
Budowanie relacji z klientem
Realizowanie efektywnego procesu obsługi serwisowej
Sprzedawanie mu całego potencjału dealerstwa i marki DAF.
Rolą pracownika BOK wobec dealera jest:
Realizowanie zysku z usług serwisowych
Dostarczanie danych do podejmowania decyzji strategicznych
Budowanie wizerunku firmy


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .