Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

kwestionariusz ankiety

1. Który z członków rodziny wyjechał?
mąż
żona
2. Jak długo przebywa za granicą?
do pół roku
1 rok-2 lata
2-4 lata
powyżej
3. W jakim państwie UE przebywa?
Wielka Brytania
Holandia
Irlandia
Dania
Niemcy
Francja
Hiszpania
Włochy
Szwecja
Finlandia
Portugalia
Grecja
Luksemburg
Austria
Belgia
4. Czy wyjazd to była Wasza wspólna decyzja?
tak
nie
5. Czy współmałżonek pracował w Polsce?
tak
nie
6. Jakie ma wykształcenie?
wyższe
średnie
zawodowe
podstawowe
inne.............
7. Ile macie dzieci?
jedno
dwoje
powyżej
8. Czy praca męża/żony za granicą jest głównym źródłem utrzymania Pani/a oraz rodziny?
Tak
Nie
9. Czy jest to praca?
stała
czasowa
10. Czy obecnie pracuje?
Tak
Nie
11. Jak często przesyła pieniądze?
co tydzień
co dwa tygodnie
co trzy tygodnie
raz na miesiąc
w ogóle
12. Jak często kontaktuje się z rodziną?
codziennie
raz na tydzień
raz w miesiącu
rzadziej
13. Jak często przyjeżdża zobaczyć się z rodziną?
co miesiąc
co dwa miesiące
co trzy miesiące
co pół roku
na święta
raz w roku
w ogóle
14. Czy jest Pan/i zadowolony/a z takiego życia?
tak
nie
nie było innego wyjścia
15. Czy współmałżonek ma zamiar wrócić do kraju?
na razie nie
na pewno tak
nie
16. Czy rozważał Pan/i możliwość zamieszkania na stałe w innym kraju?
Tak
Nie
17. Jak ocenił(a)by Pan/i sytuację materialną swojej rodziny przed wyjazdem współmałżonka?
bardzo dobra
dobra
przeciętna
zła
bardzo zła
18. Od momentu wyjazdu męża/żony sytuacja materialna Pana/i rodziny:
poprawiła się
pogorszyła się
nie zmieniła się
19. Czym był podyktowany wyjazd?
względami finansowymi
podwyższeniem kwalifikacji
możliwością awansu
inne..........................
20. Jak wyjazd wpłynął na dziecko/i ?
nic się nie zmieniło
jest bardziej krnąbrne, wymaga więcej uwagi
sprawia trudności wychowawcze
inne.......................
21. Czy według Pana/i mąż/żona dobrze spełnia swoje funkcje rodzicielskie?
tak
nie
trudno powiedzieć
22. Czy ma Pan/i lepszy kontakt z dziećmi niż współmałżonek?
tak
nie
trudno powiedzieć
23. Czy wyjazdy męża/żony do pracy za granicę są powodem kłótni małżeńskich?
tak
nie
trudno powiedzieć
24. Czy prosił(a)by Pan/i żonę/męża aby zaprzestał/a wyjazdów do pracy za granicę?
tak
nie
25. Czy tęsknicie za sobą?
tak
nie
26. Czy ufacie sobie?
tak
nie
27. Czy rodzina przetrwa ten okres czasu?
tak
raczej tak
nie
nie wiem
28. Ile lat ma współmałżonek?
do 30 lat
31-40
powyżej
29. Gdyby Pana/i dziecko chciało w przyszłości pracować za granicą, podczas gdy jego rodzina mieszkałaby w Polsce to:
odradzał(a)bym mu to
namawiał(a)bym go do tego
w żaden sposób nie wpływał(a)bym na tę decyzję
nie wiem jak bym się zachował(a)
inne......................
30. Miejsce zamieszkania:
miasto
wieś
31. Płeć:
kobieta
mężczyzna
32. Wiek:
33. Wykształcenie:
wyższe
średnie
zawodowe
podstawowe
inne.............


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .