Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zambrów budynki jednorodzinne/wielorodzinne

ANKIETA
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Zambrów
Budynki jednorodzinne
1. Adres
2. Budynek:
wolnostojący
bliźniak
szeregowiec
mieszkanie w budynku wielorodzinnym
3. Powierzchnia ogrzewana [m2]
4. Rok budowy
5. Liczba mieszkańców
6. Ocieplenie ścian:
tak
nie
7. Ocieplenie dachu/stopodachu
tak
nie
8. Okna
PCV
drewniane
9. Stan okien
dobry (energooszczędny)
dostateczny
zły
10. Sposób ogrzewania
ogrzewanie w pokojach
ogrzewanie centralne (jeden piec ogrzewający budynek)
kominek z wężownicą
kominek bez wężownicy
11. Zużycie paliwa za 2013 r.
węgiel (t)
gaz (m3)
olej opalowy (l)
drewno (kg)
inne/ilość
12. Zużycie paliwa za 2014 r.
węgiel (t)
gaz (m3)
olej opałowy (l)
drewno (kg)
inne/ilość
13. Zużycie energii elektrycznej (kWh) za rok:
2013
2014
14. Do przygotowania cieplej wody użytkowej wykorzystuje się:
energię elektryczną
gaz
kocioł z CO
15. Czy wykorzystywane są instalacje oparte na odnawialnych źródłach energii?
panele słoneczne
pompa ciepła
gruntowy wymiennik ciepła
ogniwa fotowoltaiczne
16. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a wymianą źródła ciepła na nowe, ekologiczne?
tak, w przypadku, gdy otrzymam dofinansowanie
tak, także w przypadku nie otrzymania dofinansowania
nie
17. Czy planuje Pan/ Pani termomodernizację budynku w najbliższym czasie?
tak
nie
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zambrów i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z ankietą, Planem prosimy o kontakt z: Budplan Sp. z o.o., Wykonawca Planu, tel. 22 870 42 62 Zuzanna Górecka, Małgorzata Kopka, Izabela Bielowska, budplan@vp.pl


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .