Kontakt
Ukończono 0%

NowoczesnaPL

* 1. Metryczka:
Imię i nazwisko
Powiat
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Wykształcenie
Poziom znajomości języków obcych (w skali A1 - C2)
* 2. Zaangażowanie w NowoczesnaPL:
Deklaruje członkostwo i zaangażowanie w NowoczesnaPL
Deklaruje wyłącznie potencjalną współpracę zewnętrzną (Bez członkostwa)
Wyłącznie sympatyzuję
Inne ( jakie? )
3. Chęć działań i udziału w radach programowych/grupach eksperckich:
Państwo i obywatele
Gospodarka i praca
Kultura i kapitał społeczny
Ochrona i zdrowie
Edukacja
Polityka społeczna
Polityka międzynarodowa
Prawo
Inne
* 4. Dotychczasowa działalność polityczna:
Nie działałem/am
Brak powiązań politycznych
Działałem/am
* 5. Dotychczasowa działalność samorządowa:
Nie działałem/am
Brak powiązań politycznych
Działałem/am
* 6. Doświadczenie zawodowe:
(obszar działania i stanowiska)
* 7. Osiągnięcia/sukcesy
* 8. Czy możliwe jest przedstawienie referencji i rekomendacji zawodowych?
* 9. Zapytanie o niekaralności (dotyczy umyślnych przestępstw)
Nie byłem karany
Dostarczę zaświadczenie o niekaralności
Byłem karany
10. Inne ważne informacje:
Dotyczące Pani/Pana, które mogą być istotne dla zaangażowania w działalność NowoczesnaPL


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .