Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

bezpieczeństwo

* 1. Czy mieszkając na terenie gminy Szypliszki czuje się Pani/Pan bezpiecznie?
tak
raczej tak
nie
raczej nie
* 2. Czy według Pani/Pana opinii są na terenie gminy są miejsca, których Pani/Pan unika z uwagi na występujące zagrożenia?
tak
nie
* 3. Proszę wskazać miejsca, w których zdaniem Pani/Pana występują sytuacje zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców gminy (proszę zaznaczć maksymalnie 3 miejsca):
dyskoteki, bary
przystanki i środki komunikacja publicznej
sklepy i ich okolice
boiska i obiekty sportowe
szkoły i ich okolice
osiedle mieszkaniowe
* 4. Jakiego rodzaju sytuacje zagrażające bezpieczeństwu zdaniem Pani/Pana występują we wskazanych miejscach (proszę zaznaczyć maksymalnie 4 zagrożenia):
kradzieże, włamania
akty wandalizmu
napady
pobicia
wyłudzanie, wymuszanie
handel narkotykami
handel alkoholem i innymi niedozwolonymi rzeczami
zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe
zakłócanie spokoju przez agresywną młodzież
* 5. Na jakiej podstawie Pani/Pan dokonuje oceny stanu bezpieczeństwa społeczności lokalnej gminy Szypliszki?
na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji
na podstawie relacji członków rodziny, znajomych
na podstawie informacji przekazywanych przez media (prasa, radio, telewizja)
* 6. Jaki czynnik w ocenie Pani/Pana w największym stopniu wpływa na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej gminy Szypliszki (proszę zaznaczyć maksymalnie 4 opinie):
stała obecność patroli Policji i innych służb porządkowych na ulicach
monitoring
oświetlenie
stan utrzymania roślinności, budynków, miejsc porzuconych
znajomość mieszkańców
wsparcie mieszkańców gminy
wiedza dotycząca kontaktu z dzielnicowym
zaangażowanie samorządu gminy w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej
* 7. Co w ocenie Pani/Pana mogłoby wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Szypliszki (proszę zaznaczyć maksymalnie 4 propozycje):
zwiększenie liczby patroli Policji i innych służb porządkowych
szybsza reakcja służb porządkowych na zgłoszenia związane z zagrożeniem bezpieczeństwa
surowsze kary dla sprawców zagrożeń bezpieczeństwa
rozbudowa monitoringu
zwiększenie i ulepszenie oświetlenia ulic
zwiększenie liczby miejsc pracy
ograniczenie punktów handlu alkoholem
ograniczenie godzin handlu alkoholem
większe zaangażowanie samorządu gminy w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej
większe zaangażowanie szkół w organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
* 8. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1-5 aktywność podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo gminy Szypliszki przyjmując oceny? 5 - bardzo dobrze; 4 - dobrze; 3 - słabo; 2 - źle; 1 - bardzo źle
12345
Samorząd gminy
Policja
Straż Pożarna
Straż Graniczna
* 9. Płeć
kobieta
mężczyzna
* 10. Wiek
* 11. Sytuacja zawodowa
Pracujący
Emeryt
Rencista
Uczeń
Bezrobotny
* 12. Od kiedy Pani/Pan mieszka na terenie gminy Szypliszki
od roku
od 5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16 lat i więcej


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .