Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie potrzeb szkoleniowych

1. Twoje dane:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Numer telefonu
2. Czy jesteś zainteresowany podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych?
Jeżeli zaznaczysz 'nie'- dziękujemy Ci za odpowiedź- to już koniec ankiety.
Tak Nie
3. Wybierz zakres pełnionych przez siebie obowiązków w Firmie Elbit:
Zarząd
Stanowiska kierownicze (w tym zastępcy)
Pracownik produkcyjny
Pracownik obsługi biura/relacji z Klientem
Pracownik magazynu
Pracownik laboratorium
Pracownik utrzymania ruchu
Służba BHP
4. Jakie dziedziny szkoleń Cię interesują?
Umiejętności techniczne (np. obsługa i konserwacja urządzeń, kurs obsługi wózka widłowego)
Relacje z Klientem (umiejętności interpersonalne)
Szkolenia w zakresie norm ISO (zarządzanie jakością, szkolenia audytorskie)
Szkolenia BHP (pierwsza pomoc, reagowanie na awarie)
Gospodarka magazynowa
Szkolenia językowe
5. W jakich szkoleniach brałeś udział w ciągu ostatniego roku?
Nie uwzględniaj okresowych szkoleń BHP.
6. Jaki jest dogodny dla Ciebie czas przeprowadzania szkoleń?
w godzinach pracy
poza godzinami pracy
jest mi to obojętne
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .