Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta badania potrzeb obywateli i społeczności lokalnych/regionalnych - w aspekcie mediacji

1. I. Skąd po raz pierwszy dowiedział się Pan(i) o mediacjach? Można wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.
z prasy
z telewizji
od przyjaciół/ znajomych
od psychologa/innego specjalisty
od prawnika
z Internetu
2. II. Czy zdaniem Pana/Pani instytucja mediacji jest powszechna, czy informacje dotyczące mediacji są popularne w świadomości społeczeństwa?
(proszę wybrać tylko jedną odpowiedź najbliższą Pana/Pani poglądom):
tak, wiedza na temat mediacji jest powszechnie dostępna,
wprawdzie słyszy się o mediacjach, ale są to informacje na tyle ogólne, że ludzie nie wiedzą czym jest i na czym polega mediacja,
myślę, że świadomość społeczeństwa co do kwestii mediacji jest bardzo niska.
3. III. Czym wg Pana/i są mediacje?
Proszę wskazać jedno określenie, najbliższe Pani/a przekonaniom.
Pozasądową, pokojową metodą rozwiązywania sporów
Doradztwem w sprawie rozwiązywania konfliktów
Czymś podobnym do doradztwa prawnego
Metodą rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji
Pośrednictwem pomiędzy stronami konfliktu, żeby nie musiały rozmawiać twarzą w twarz
Rozmową kierowaną przez trzecią stronę (mediatora)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .