Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ASOS Nowe towarowanie i lista zadań

* 1. Wypełniający:
* 2. Numer sklepu
* 3. Podczas wizyty był obecny:
* 4. Nowy sposób towarowania półek
2 - nie do przyjęcia3 - przeciętnie4 - dobrze5 - wzórnie dotyczy
Czy kierownik zmiany zna nowe zasady towarowania półek?
Czy losowo wybrany pracownik sali sprzedaży zna nowe zasady towarowania?
Czy działy świeże były towarowane wg nowych zasad?
Czy działy suche były towarowane wg nowych zasad?
* 5. Ile wózków do rozłożenia (tow. suchych) przygotował kierownik zmiany
* 6. Ramowy Harmonogram Zadań Kierownika Zmiany
2 - nie do przyjęcia3 - przeciętnie4 - dobrze5 - wzórnie dotyczy
Czy kadra kierownicza pracuje z nowym harmonogramem zadań?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .