Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji

Szanowni Państwo,
serdecznie zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej oceny publicznego dostępu do informacji, które dostępne są na stronie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą
w Poznaniu (zwanej dalej WSB). Wypełnienie ankiety pozwoli nam poznać Państwa zdanie na temat naszej strony www oraz ponieść poziom doskonalenia jakości studiowania.
Za poświęconą chwilę serdecznie dziękujemy.
* - odpowiedzi wymagane
1. Czy jest Pani/Pan pierwszy raz na stronie WSB?*
TAK
NIE
2. Czy jest Pani/Pan:*
Kandydatem na studia
Studentem
Uczestnikiem studiów podyplomowych
Pracownikiem
Inne (wpisz poniżej)
3. Czy według Pani/Pana strona internetowa jest łatwa w użytkowaniu?*
TAK
NIE
4. Czy według Pani/Pana strona internetowa jest czytelna i uporządkowana?*
TAK
NIE
5. Czy miał(a) Pani/Pan trudność w odnalezieniu potrzebnych informacji na stronie?*
TAK
NIE
6. Jeżeli na poprzednie pytanie odpowiedział(a) Pani/Pan „Tak”, to jakie informacje były przez Panią/Pana poszukiwane?
7. W skali od 1 do 5, proszę dokonać oceny poszczególnych aspektów strony internetowej, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 oznacza bardzo dobrze. Można udzielić jednej odpowiedzi w każdym wierszu.*
12345
Dostęp do potrzebnych informacji
Aktualność zamieszczonych informacji
Łatwość korzystania ze strony internetowej
Użyteczność strony internetowej
Wygląd szaty graficznej strony internetowej
Intuicyjność w poruszaniu się po stronie internetowej
Szybkość wyszukiwania informacji
Szybkość ładowania
Treść (zawarte informacje)
8. Proszę wpisać Pani/Pana propozycje, które mogłyby podnieść poziom publicznego dostępu do informacji na stronie internetowej WSB.*
9. Dodatkowe uwagi:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .