Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zambrów przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne

ANKIETA
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Zambrów
przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne
1. Rodzaj działalności
produkcyjna
usługowa
2. Dane podstawowe
Nazwa firmy
Adres
Branża
3. Powierzchnia użytkowa (m2)
4. Zużycie energii elektrycznej (kWh) za:
2013
2014
5. Produkcja ciepła
ilość źródeł ciepła
rodzaje (np. kocioł,odzysk)
moc (kW)
6. Zużycie paliwa do ogrzewania budynku/ów i wody użytkowej za rok 2013
węgiel (t)
olej opałowy (l)
gaz (m3)
drewno (kg)
energia elektryczna (MWh)
inne (podać ilość i jednostkę)
7. Zużycie paliwa do ogrzewania budynku/ów i wody użytkowej za rok 2014
węgiel (t)
olej opałowy (l)
gaz (m3)
drewno (kg)
energia elektryczna (MWh)
inne (podać ilość i jednostkę)
8. Produkcja chłodu/wentylacja
klimatyzacja ogólna
klimatyzacja w pomieszczeniach
rekuperacja
wentylacja mechaniczna
9. Powierzchnia chłodzona (m2)
powierzchnia klimatyzowana
powierzchnia chłodni
inne (jakie?powierzchnia?)
10. Ocieplenie ścian
tak
nie
11. Okna
PCV
drewniane
12. Stan okien
dobry (energooszczędny)
dostateczny
zły
13. Czy wykorzystywane są odnawialne źródła energii?
tak
nie
14. PRZEPROWADZONE w ostatnich latach prace termomodernizacyjne (np. docieplenie budynku, wymiana okien, kotłów) - prosze podać zakres prac, lata realizacji, poniesione koszty i źródła finansowania
15. PLANOWANE inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej
tak, w przypadku otrzymania dofinansowania
tak, także w przypadku nie otrzymania dofinansowania
nie
16. Jeśli PLANOWANE są inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii proszę podać rodzaj i zakres inwestycji
termomodernizacja budynku
zastosowanie materiałów/urządzeń/technologii posiadających certyfikat efektywności energetycznej
zastosowanie odnawialnych źródeł energii
modernizacja/wymiana źródła ciepła
wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji
wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne
inne
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zambrów i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z ankietą, Planem prosimy o kontakt z: Budplan Sp. z o.o., Wykonawca Planu, tel. 22 870 42 62 Zuzanna Górecka, Małgorzata Kopka, Izabela Bielowska, budplan@vp.pl


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .