Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

SDAII-PHPJSgda1_ankieta ewaluacyjna_3,5

1. Jak oceniasz swoją wiedzę z tematów:
1 - 3 - poziom niski
4 - 6 - poziom przeciętny
7 - 9 - poziom zadowalający
10 - poziom dobry
12345678910
Wprowadzenie do algorytmów przy użyciu JavaScript
Programowanie funkcyjne i obiektowe
Programowanie – poziom średniozaawansowany
2. Czy po sobotnim (13.02) spotkaniu ewaluacyjnym sposób prowadzenia zajęć uległ poprawie:
1 - 3 - poniżej moich oczekiwań
4 - 6 - częściowo spełniające moje oczekiwania
7 - 9 - zgodne z moimi oczekiwaniami
10 - zdecydowanie przewyższające moje oczekiwania
12345678910
1. Abstrakcyjne koncepcje tłumaczone są w sposób bardziej przystępny
2. Odpowiedzi na pytania są konkretne i nie wybiegają za mocno poza omawiany zakres
3. Na zajęciach wykonujemy praktyczne zadania
4. Zajęcia prowadzone są według planu i są mniej chaotyczne
3. Czy jesteś zainteresowany/a uczestnictwem w zajęciach "wyrównawczych"? Jaki dzień byłby dla Ciebie odpowiedni?
TakNie
HTML/CSS
JavaScript
Programowanie funkcyjne i obiektowe
Inne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .