Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

System Bezpieczeństwa Narodowego, Kwestionariusz ankietowy dla mieszkańców Tarnowskich Gór

1. Płeć
Mężczyzna Kobieta
2. Wiek
do 20 lat
20 – 30 lat
więcej niż 30 lat
3. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania?
Tak
Nie
4. Czy zna Pan(i) podstawowe dźwiękowe sygnały alarmowania i numery alarmowe?
Tak
Nie
5. Pracę której ze służb ocenia Pan(i) najlepiej?
Policja
Straż Pożarna
Straż Miejska
6. Czy w Pana(i) mieście są organizowane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego?
Tak
Nie
7. Czy wie Pan(i) jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu?
Tak
Nie
8. Jak ocenia Pan(i) poziom bezpieczeństwa imprez masowych, organizowanych
w mieście?
12345
Poziom bezpieczeństwa
9. Czy uważa Pan(i), że Służba Zdrowia w Pańskim mieście spełnia wymagania mieszkańców?
Tak
Nie
10. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie, spacerując po zmroku?
Tak
Nie
11. Jak często widzi Pan(i) piesze lub zmotoryzowane oddziały Policji i Straży Miejskiej w mieście?
Raz dziennie
Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
12. Czy uważa Pan(i), że miasto jest dobrze przygotowane na katastrofy i klęski naturalne?
Tak
Nie
Nie wiem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance