Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Analiza zjawisk kryzysowych, społecznych i kulturowych

* 1. Opisz obszary, które Twoim zdaniem wymagają rewitalizacji w zakresie społecznym, gospodarczym lub technicznym. Czy na wybranym terenie występują utrudnienia w dostępie do usług publicznych? Czy dany obszar cechuje się niską jakością infrastruktury publicznej: ulic, chodników, budynków? A może dostrzegasz brak inicjatyw społecznych o charakterze kulturalnym? Czekamy na Twoją opinię!
UWAGA! Załączona mapa ma charakter pomocniczy. Wielkość opisanego obszaru nie może przekraczać 30% powierzchni miasta.
* 2. Określ skalę negatywnych zjawisk, które występują na oznaczonym przez Ciebie obszarze.Im większa liczba, tym gorszy stan przedstawionych poniżej zjawisk.
12345
Zły stan infrastruktury miejskiej (ulice, budynki itp.),
Brak aktywności lokalnej, wysoki poziom bezrobocia, przestępczości itp. negatywne zjawiska społeczne,
Zaniżony poziom estetyki miejskiej,
Niedostateczny dostęp do usług publicznych: administracyjnych, kulturowych, socjalnych itp.
Powiedz nam coś o sobie
* 3. Wiek
do 25
26-45
46-65
powyżej 65
* 4. Płeć
Kobieta
Mężczyzna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .