Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie potrzeb studentów i absolwentów w zakresie działalności ABKiR oraz satysfakcji ze studiowania - WSS Gdańsk

Szanowni Studenci i Absolwenci!

Zwracamy się do Was z prośbą o podzielenie się z nami swoimi uwagami i refleksjami na temat studiowania w naszym Wydziale i wypełnienia poniższej ankiety. Dotyczy ona Waszych potrzeb w zakresie działalności Akademickiego Biura Karier i Rozwoju oraz satysfakcji ze studiowania. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki posłużą do lepszego dopasowania oferty naszej Uczelni do Waszych oczekiwań.

Zespół Akademickiego Biura Karier i Rozwoju
* 1. Tryb studiów:
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
* 2. Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Bezpieczeństwo Zdrowotne
Psychologia
Pedagogika
* 3. Stopnień studiów:
Studia licencjackie (I stopień)
Studia magisterskie (II stopień)
* 4. Czy wiesz czym zajmuje się Akademickie Biuro Karier i Rozwoju WSB?
Tak
Nie
* 5. Jakimi działaniami Akademickiego Biura Karier i Rozwoju jesteś najbardziej zainteresowany?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi
Konsultacje z doradcą zawodowym (dotyczące np. pomocy w szukaniu pracy i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej)
Dostęp do ofert pracy, praktyk i wolontariatu
Tworzenie i korekta dokumentów aplikacyjnych
Warsztaty i szkolenia specjalistyczne
Spotkania informacyjno-rekrutacyjne z pracodawcami
Spotkania wykładowe z przedstawicielami zawodów, ekspertami w dziedzinie, m.in. bezpieczeństwa, pedagogiki, psychologii, zarządzania
Targi pracy
Dni Kariery, Dni Przedsiębiorczości
Pomoc w poszukiwaniu praktyk zawodowych
* 6. Czy jesteś zainteresowany szkoleniami z branży bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego?
Tak
Nie
* 7. Czy jesteś zainteresowany szkoleniami z branży bezpieczeństwa zdrowotnego?
Czy jesteś zainteresowany szkoleniami z branży bezpieczeństwa zdrowotnego?
* 8. Czy jesteś zainteresowany szkoleniami z branży biznesu i zarządzania?
Tak
Nie
* 9. Czy jesteś zainteresowany szkoleniami z branży psychologiczno-pedagogicznej?
Tak
Nie
* 10. Jakimi szkoleniami dotyczącymi rozwoju Twojej kariery zawodowej jesteś najbardziej zainteresowany?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej
Profesjonalne dokumenty aplikacyjne
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Szukanie pracy
Autoprezentacja i budowanie pozytywnego wizerunku zawodowego
Zakładanie własnej firmy
* 11. W jakich godzinach najchętniej uczestniczyłbyś w prowadzonych szkoleniach?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
9:00 – 13:00
14:00 - 18:00
16:00 - 20:00
17:00 - 21:00
* 12. W jakim dniu tygodnia najchętniej uczestniczyłbyś w prowadzonych szkoleniach?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
* 13. Które ze swoich cech i umiejętności chciałbyś najbardziej rozwinąć?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi
Komunikatywność
Umiejętność uczenia się
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętność zarządzania sobą w czasie i organizacyjne
Umiejętności negocjacji
Umiejętności przywódcze i managerskie
Umiejętność autoprezentacji
Umiejętność radzenia sobie ze stresem
Do wyrażenia swoich ocen w kolejnych pytaniach proszę posłużyć się skalami, na których w każdym przypadku należy zakreślić jedną cyfrę. Kolejne cyfry oznaczają, że oceniasz dany aspekt:
1 – zdecydowanie nisko; 2 – raczej nisko: 3 – przeciętnie; 4 – raczej wysoko; 5 – zdecydowanie wysoko
Jeżeli chciałbyś rozwinąć odpowiedź na któreś z pytań lub umotywować swoją odpowiedź, skorzystaj z pytania nr 11.
* 14. Jak oceniasz poniższe aspekty procesu studiowania?
12345
Oferta przedmiotów
Organizacja zajęć
Przydatność i sposób organizacji praktyk zawodowych
Zajęcia z języków obcych
Oferta wydziałowych kół naukowych i organizacji studenckich
Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych w ramach wydziału
Kontakt z władzami dziekańskimi
Stosunek pracowników administracyjnych do studentów
Stosunek wykładowców akademickich do studentów
Działalność biblioteki wydziałowej
Strona internetowa uczelni
Estetyka, czystość i funkcjonalność pomieszczeń
Wyposażenie sal dydaktycznych
Dostosowanie wydziału do potrzeb osób niepełnosprawnych
Oferta stypendialna
Oferta Akademickiego Biura Karier i Rozwoju
Działanie samorządu studenckiego
Ogólna atmosfera panująca w wydziale
* 15. Jak oceniasz poniższe aspekty studiowania?
12345
Zakres wiedzy zdobytej w trakcie studiowania
Zakres swoich umiejętności praktycznych zdobytych w trakcie studiowania
Zakres swoich kompetencji społecznych zdobytych w trakcie studiowania
Przydatność zdobytej wiedzy, kompetencji i umiejętności na rynku pracy
* 16. Do którego efektu kształcenia przykłada się, Twoim zdaniem, zbyt mało uwagi w proporcji do pozostałych:
do wiedzy
do umiejętności
do kompetencji społecznych
proporcja jest odpowiednia
* 17. Czy gdybyś miał jeszcze raz podjąć decyzję o studiowaniu, wybrałbyś?
(Możliwe odpowiedzi:
1 – zdecydowanie nie; 2 – raczej nie; 3 – trudno powiedzieć; 4 – raczej tak; 5 – zdecydowanie tak)
12345
tę samą specjalność?
ten sam kierunek studiów?
tę samą uczelnię?
* 18.
12345
Czy poleciłbyś studia w swoim Wydziale, w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa znajomym?
19. Proszę uzasadnić przykładami Twoje silne zadowolenie bądź niezadowolenie
Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .