Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Tereny inwestycyjne Wołomina

Wołomin zamierza przygotować tereny pod nowe inwestycje. Zamierzamy w nich zaplanować miejsca przyjazne dla rozwoju przedsiębiorczości i MŚP w związku z zamiarem uporządkowania terenów zdegradowanych i zaniedbanych będących własnością Gminy.

Planuje się uporządkowanie i uzbrojenie terenu po starym basenie, który nie będzie już jedynie niebezpieczną ruiną w centrum miasta, ale powstanie tam obiekt pełniący funkcje kulturalne. Obecnie zapewniający funkcje kulturalne budynek MDK nie posiada już możliwości lokalowych i wymaga poniesienia dużych nakładów finansowych związanych z remontem i przebudową. Zaplanowany nowy obiekt zaspokoi funkcje widowiskowe i kulturalne oraz zapewni sale zajęciowe spełniających wymagania XXI wieku. Jednakże projektując obiekt projektant musi posiadać pełne zapotrzebowanie na pomieszczenia. Zapotrzebowanie na taką inwestycję zgłosiła już szkoła muzyczna działająca
w Wołominie, która chciałaby przeznaczyć to miejsce pod swoją działalność, co doskonale pasuje do założeń sali widowiskowej. Ponadto, teren basenu znajduje się w obszarze rewitalizacji, tj. strefa,
w której nie będzie obowiązywała większość przepisów normujących wolny rynek i można stosować preferencyjne formy najmu lokali „za darmo” (czyli za usługi włącznie).
W ramach działań rewitalizacyjnych możemy wybudować taki obiekt ze wsparciem środków zewnętrznych.

Drugim terenem jest teren po starej oczyszczalni na końcu ulicy Legionów. W założeniu zostanie tam przeniesiona Komenda Powiatowa Policji wraz z Prokuraturą Rejonową, natomiast pozostałe 3 ha terenu zostaną przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową „Mieszkanie plus”. Stwarza to możliwość negocjowania formy zabudowy np. z przeznaczeniem na działalność usługową w parterach bądź wyłącznie pod rozwój MŚP. Gmina nie będzie mogła w tym miejscu wynajmować „za darmo” jak
w obszarze rewitalizacji, ale może stosować warunki preferencyjne zapisane w dokumentach planistycznych.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, co pozwoli zbadać zapotrzebowanie Państwa firm na tego rodzaju inwestycje i umożliwi lepsze dopracowanie gminnych planów inwestycyjnych. Do wypełnienia ankiety zapraszamy również przedsiębiorców spoza terenu Gminy Wołomin.
1. Planuję/mam działalność?
2. Jaki jest profil działalności?
3. Jaka powierzchnia potrzebna jest pod taką działalność?
4. W jakiej kwocie wg. biznes planu planowałem wynająć 1m2 powierzchni (kwota wsparcia?)
5. Jakiej powierzchni potrzebuję ( biurowa, handlowa, usługowa, produkcyjna)?
6. Czy jest Pan/Pani skłonny uczestniczyć w procesie projektowania i realizacji inwestycji po przygotowaniu terenów inwestycyjnych?
7. Czy po wynajęciu lokalu i zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu firma jest chętna do uczestniczenia w pracach nad programami społecznościowymi i pomocowymi prowadzonymi przez Gminę w miarę jej rozwoju i profilu?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .