Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Osoby Niewidome i Słabowidzące

* 1. Pani/pana zdaniem orzecznictwo w Polsce jest spójne czy rozbieżne w wydawaniu opinii dotyczących przyznawania grup inwalidzkich osobom niepełnosprawnym.
* 2. Czy wielkość miasta ma wpływ na różnorodność wydawanych opinii ?
* 3. Jaki wpływ na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych zawodowo ma niejednolite orzecznictwo ?
* 4. Spotkała się pani/pan z sytuacją kiedy osoby niepełnosprawne wzrokowo postrzegane były przez pracowników instytucji państwowych oraz pracodawców, jako osoby niezdolne do pracy?
* 5. Czy na tą ocenę miało wpływ niejednolite orzecznictwo ?
* 6. Proszę wymienić czynniki wpływające na podjęcie przez pana/panią o nie podjęciu zatrudnienia?
* 7. Jaka jest pani/pana ocena poziomu wiedzy pracowników instytucji państwowych na temat najnowszych technologii wspierających aktywizację zawodową tych osób?
* 8. Jaki jest poziom pani/pana wiedzy na temat najnowszych technologii, które mogły by wesprzeć państwa aktywizację zawodową jako osoby niepełnosprawnej wzrokowo ?
* 9. Jaki wpływ na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych zawodowo może mieć system szkoleń zdalnych ?.
* 10. Pani/pana zdaniem istniejący system wsparcia osób niepełnosprawnych wzrokowo dostatecznie wykorzystuje nowoczesne technologie ?
* 11. Proszę wymienić przyczyny niepodejmowania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych wzrokowo przez instytucję państwowe?
* 12. Proszę wymienić tematy szkoleń oparte na nowoczesnych systemach informatycznych , którymi mogły by być zainteresowane osoby niepełnosprawne wzrokowo.
* 13. Jak istotne jest ustalenie obszarów szkoleń skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących?
* 14. Czy pana/pani zdaniem przygotowanie platformy e-learingowej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących jest istotny?
* 15. Jaka tematyka szkoleń powinna znajdować się na platformie e-learingowej?
* 16. Jakie funkcje pani/pana zdaniem powinny znaleźć się jeszcze na platformie ?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .