Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Odpowiedz na pytanie

* 1. Czy chciałabyś/chciałbyś aby Twoja dedykacja, życzenia dla bliskiej Ci osoby znalazły się na klipie? (wyświetlany napis)
Tak Nie