Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dotycząca korzystania przez pracowników z dokumentacji znajdującej się w składnicy akt (zwanej dalej „archiwum”) TAURON Ciepło sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
W związku z trwającymi pracami w ramach przygotowania
Projektu „Wprowadzenie cyfrowej archiwizacji dokumentów”
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie Ankiety, której analiza pozwoli na poznanie Państwa opinii oraz dokonanie odpowiednich zmian.
Osobą odpowiedzialną za Ankietę jest Jolanta Smoszna - Kierownik Projektu
* 1. Proszę wpisz nazwę Departamentu/Działu/Biura/Sekcji i adres


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo!
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance