Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Twoja dedykacja

* 1. Czy chciałabyś/chciałbyś aby Twoja dedykacja, życzenia dla bliskiej Ci osoby znalazły się na klipie? (napis)
Tak Nie