Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

schizofreniaPL

Studenckie Towarzystwo Naukowe działające przy
Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
tel. 061 854 69 20
e-mail: [email protected]
Kwestionariusz jest całkowicie anonimowy.
Zebrane informacje zostaną wykorzystane do celów naukowych w ramach projektu “Weryfikacja opinii akademickich środowisk medycznych odnośnie zatrudnienia osób pozostających w remisji schizofrenii”. Wybraną odpowiedź należy zaznaczyć wyraźnie ją zakreślając. Jeśli nie jest Pan/i pewien/a jak odpowiedzieć na pytanie należy zaznaczyć najbardziej akceptowaną odpowiedź.
1. Czy uważa Pan/i, że pacjenci ze zdiagnozowaną schizofrenią mają obawy przed poszukiwaniem pracy w czasie remisji choroby?
tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
nie
2. Czy uważa Pan/i, że pacjenci chcieliby pracować w okresie remisji choroby?
tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
nie
3. Czy uważa Pan/i, że rzadsze hospitalizacje mogłyby wpłynąć na lepszą ocenę jakości życia pacjentów i ich rodzin?
tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
nie
4. Czy Pana/i zdaniem pacjenci w czasie remisji choroby mogliby podejmować proste prace np. w specjalnie przygotowanych ośrodkach aktywizacji zawodowej?
tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
nie
5. Czy mógłby Pan/i wskazać jaki procent osób po hospitalizacji z powodu zdiagnozowanej schizofrenii podejmuje pracę? Proszę o wskazanie w odpowiedzi konkretnej liczby (%).
6. Czy mógłby Pan/i wskazać jaki procent osób po hospitalizacji z powodu zdiagnozowanej schizofrenii mógłby podjąć pracę? Proszę o wskazanie w odpowiedzi konkretnej liczby (%).
7. Czy uważa Pan/i, że arteterapia i psychoedukacja mogą mieć pozytywny wpływ na szanse pacjentów na znalezienie pracy w okresie remisji schizofrenii?
tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
nie
8. AFILIACJA:
Miasto
Kraj
9. JESTEM STUDENTEM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, KIERUNEK:
Lekarski
Farmacja
Zdrowie Publiczne
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS I POMOC!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance