Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

BADANIE POTENCJAŁU FIRM RECYKLINGOWYCH WRAZ Z ICH OCENĄ ORAZ PRZEGLĄDEM ZMIAN JAKIE ZASZŁY W SEKTORZE

Ankieta składa się z 77 pytań podzielonych na 7 bloków. Wypełnienie ankiety zajmie około 30-35 minut. Z góry dziękuję za poświęcony czas.
Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu prac naukowych nad badaniem potencjału firm recyklingowych wraz z ich oceną oraz przeglądem zmian jakie zaszły w sektorze po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897).

Ustawodawca wprowadzając rewolucję w podstawowych przepisach dotyczących gospodarki odpadami (w tym przede wszystkim nowelizując wspomnianą wyżej ustawę) ustalił nowy ład funkcjonowania branży. Zmiany do jakich doszło dotknęły wszystkie podmioty zajmujące się gospodarką odpadami i wywołały dużo kontrowersji. Podstawowym celem nowelizacji było stworzenie systemu, w którym odpady zaprzestaną być kierowane na składowiska, a będą poddawane procesom odzysku. Po ponad roku jaki minął od wejścia w życie ustawy można podjąć się pierwszej gruntownej oceny zmian. Celem badania jest szczegółowe przeanalizowanie funkcjonowania firm recyklingowych w nowych warunkach, jak również wskazanie możliwości i perspektyw rozwoju branży na podstawie Państwa osądów.

Adresatami badania są podmioty gospodarki odpadami z terenu Polski z uwzględnieniem przedsiębiorstw prywatnych (z podziałem na krajowe i zagraniczne) oraz komunalnych. Przedmiot analiz dotyka: zmian jakie wprowadziła ustawa i ich oceny przez poszczególne firmy, potencjału przetworzenia surowców przez przedsiębiorstwa, perspektyw rozwoju branży, roli firm recyklingowych w gospodarce ogólnopolskiej i lokalnej, współpracy przedsiębiorstw z organizacjami odzysku i wartości rynku surowców wtórnych.

Badanie będzie kompleksowym opracowaniem podsumowującym rewolucję do jakiej doszło w systemie gospodarki odpadami. Dostarczy wiarygodnego materiału do analizy tych zmian oraz pozwoli łatwiej zaplanować efektywny rozwój branży.

Z wynikami badania będą mogli się Państwo zapoznać m. in. poprzez artykuły publikowane w prasie i na stronach www, jak również podczas II Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady (zaplanowanej na wrzesień 2015 roku we Wrocławiu). Więcej: konferencja.ekocykl.org
1. Jeżeli w podziękowaniu za wypełnienie ankiety chciałby Pan/Pani otrzymać zaproszenie na II Międzynarodową Konferencję Logistyka Odzysku – Odpady, proszę o podanie danych teleadresowych firmy. W przeciwnym razie ankieta zostanie wypełniona anonimowo.
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Stanowisko
Adres firmy
Adres email
Numer telefonu
* 2. Informacje ogólne:
Miejsce prowadzenia działalności (województwo, miejscowość):
Ilość zatrudnionych pracowników:
Rok założenia przedsiębiorstwa:
* 3. Wielkość przedsiębiorstwa:
Mikroprzedsiębiorstwo (< 10 pracowników)
Małe przedsiębiorstwo (10-50 pracowników)
Średnie przedsiębiorstwo (50-250 pracowników)
Duże przedsiębiorstwo (> 250 pracowników)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance