Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Style zarządzania zespołem - podwładni

* 1. Płeć
Mężczyzna
Kobieta
* 2. Wiek
Poniżej 25 lat
25-35 lat
35-45 lat
45-55 lat
Powyżej 55 lat
* 3. Jakie cechy Pana/Pani zdaniem charakteryzują dobrego przełożonego: (wskaz przynajmniej 3 odpowiedzi)
Poczucie strachu
Inteligencja
Kompetencja
Zaufanie
Otwartość
Przyjacielskie relacje
Tolerancja
Szacunek
Upartość
Spokój
Wrażliwość
Stres
Odpowiedzialność
Doświadczenie
Bierność
Powaga
Autorytet
* 4. Iloma osobami kieruje Pani/a bezpośredni przełożony/a?
Do 10 osób
Od 11 do 20 osób
Od 20 do 50 osób
Od 50 do 100 osób
Powyżej 100 osób
* 5. Jak często styl kierowania stosowany przez Pana/Pani przełożonego wpływa pozytywnie na Pana/Pani motywację do pracy?
Jestem cały czas zmotywowany/a do pracy
W większości przypadków moja motywacja do pracy jest na wysokim poziomie, choć zdarzają się sytuacje, które mnie demotywują przy współpracy z przełożonym
Rzadko, styl kierowania zespołem przez mojego przełożonego raczej demotywuje, niż motywuje
Przychodzę do pracy absolutnie zdemotywowany/a, mój przełożony jedynie pogłębia problem
* 6. Czy ufa Pan/Pani swojemu przełożonemu? (Proszę wskazać odpowiedz od 1 do 5, gdzie 1 do brak zaufania, a 5 to bardzo wysoki poziom zaufania)
12345
.
* 7. Czy dostrzega Pan/Pani pozytywny wpływ stylu kierowania swojego przełożonego na wyniki pracy zespołu?
TAK
NIE
Nie dostrzegam związku
* 8. Jaki styl kierowania najbardziej Pani/Panu odpowiada?
autokratyczny - ścisły nadzór zwierzchnika nad czynnościami i wykonywanymi zadaniami
demokratyczny - zwierzchnik zachęca pracowników do podejmowania decyzji
liberalny/nieingerujący - zwierzchnik pozostawia pracownikom całkowitą swobodę w realizacji zadania
mieszany - łączący cechy powyższych stylów
* 9. Czy według Pana/Pani zmiana stylu kierowania zespołem wpłynęłaby pozytywnie na wyniki osiągane przez pracowników?
TAK
NIE
10. Jeśli w pytaniu 9.1. odpowiedział/a Pan/Pani TAK, proszę wskazać jaki styl kierowania powinien przyjąć Pana/Pani przełożony:
autokratyczny - ścisły nadzór zwierzchnika nad czynnościami i wykonywanymi zadaniami
demokratyczny - zwierzchnik zachęca pracowników do podejmowania decyzji
liberalny/nieingerujący - zwierzchnik pozostawia pracownikom całkowitą swobodę w realizacji zadania
mieszany - łączący cechy powyższych stylów
* 11. Jakie ma Pan/Pani uwagi dotyczące stylu kierowania zespołem przez Pana/Pani przełożonego?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .