Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Style zarządzania zespołem - przełożeni

* 1. Płeć
Pytanie jednokrotnego wyboru
Mężczyzna
Kobieta
* 2. WIek
Poniżej 25 lat
25-35 lat
35-45 lat
45-55 lat
Powyżej 55 lat
3. Wykształcenie
Podstawowe
Średnie
Wyższe
* 4. Z ilu osób składa się zespół, którym Pan/Pani kieruje?
Do 10 osób
Od 11 do 20 osób
Od 20 do 50 osób
Od 50 do 100 osób
Powyżej 100 osób
* 5. Jaki jest Pana/Pani staż pracy na stanowisku kierowniczym?
Mniej niż 1 rok
1-3 lata
4-10 lat
Powyżej 10 lat
* 6. Czy często jest Pan/Pani krytykowany/a przez swojego podwładnego?
Praktycznie cały czas
Często
Czasami
Nigdy
* 7. Jak często stosowany przez Pana/Panią styl kierowania zespołem jest poddany krytyce przełożonych?
Praktycznie cały czas
Często
Czasami
Nigdy
* 8. Jaki styl kierowania najbardziej Pani/Panu odpowiada?
autokratyczny - ścisły nadzór zwierzchnika nad czynnościami i wykonywanymi zadaniami
demokratyczny - zwierzchnik zachęca pracowników do podejmowania decyzji
liberalny/nieingerujący - zwierzchnik pozostawia pracownikom całkowitą swobodę w realizacji zadania
mieszany - łączący cechy powyższych stylów
9. Co motywuje Pana/Panią do stosowania określonego stylu kierowania zespołem?
Posiadane doświadczenie
Obserwacja innych kierowników
Presja przełożonych na wyższych stanowiskach dotycząca danego sposobu kierowania pracownikami
Sugestie podwładnych
10. Czego oczekuje Pan/Pani od swoich pracowników?
Bezwzględnego wykonywania obowiązków
Zaangażowania i inicjatywy
Nie mam jasno określonych oczekiwań względem pracowników – maja wykonywać swoja pracę, nic więcej
11. Jak często stosowany przez Pana/Panią styl kierowania zespołem odnosi pozytywny efekt:
W każdej sytuacji
Często
Rzadko
Praktycznie nigdy
12. Czy od czasu stosowania określonego stylu kierowania zespołem zauważył/a Pan/Pani poprawę w wydajności i motywacji pracowników?
TAK
NIE
Tylko w zakresie wydajności, motywacja nie uległa zmianie
Tylko w zakresie poziomu motywacji, wydajność nie uległa zmianie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .