Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta skierowana do potencjalnych ofiar i sprawców przemocy- mieszkańcy gminy Zawichost

* 1. Proszę określić czym dla Pana/Pani jest przemoc ( pytanie wielorakiego wyboru)
a) działanie z użyciem siły ( np. bicie kogoś, rzucanie przedmiotami w innych,)
b)krzywdzeniem ofiary przy pomocy oddziaływań psychologicznych np. poniżanie, wyśmiewanie, zawstydzanie
c)ograniczanie dostępu do pieniędzy,
d)odbieranie zarobionych pieniędzy,
e) zmuszanie do pożyczania
f) zaniedbywania potrzeb osoby
g)nieakceptowane działania w obszarze zachowań seksualnych
h) niezaspakajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych
* 2. Jak często spotyka się Pan/Pani ze zjawiskiem przemocy w swoim otoczeniu
a)bardzo często
b) często
c) rzadko
d) bardzo rzadko
e) w ogóle
f) nie mam zdania
* 3. Czy zdaniem Pana /Pani zauważa się wzrost zachowań świadczących o zjawisku przemocy w najbliższym otoczeniu ( społeczności lokalnej)
a) tak
b)raczej tak
c) zdecydowanie tak
d) nie
e) raczej nie
f) zdecydowanie nie
g) nie mam zadania
* 4. Kto zadaniem Pana/Pani jest osobą doznającą przemocy w rodzinie (można zaznaczyć od 1 do 3 odpowiedzi)
a) mężczyźni
b) kobiety
c)dzieci
d) osoby starsze
e) osoby niepełnosprawne
* 5. Kto zdaniem Pana/Pani jest osoba stosującą przemoc( zaznacz od 1 do 3 odpowiedzi)
A) mąż
b) żona
c)partner
d) partnerka
e)dziecko
f) ojciec
g)matka
h) osoba starsza
* 6. Jakie są zdaniem Pana/ Pani główne przyczyny zjawiska przemocy w rodzinie ( max 4 odpowiedzi)
a)alkohol
b)narkotyki
c)trudna sytuacja materialna
d)niezaradność życiowa
e)brak dobrej komunikacji wśród członków rodziny
f)potrzeba dominacji przez członka rodziny
g) brak umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych
h) warunki bytowe
i) choroby
j) stereotypy
k) wychowanie ( powielanie pewnych zachowań)
* 7. Jakie zdaniem Pana/Pani rodzaje przemocy najczęściej występują w rodzinach
a) fizyczna
b) psychiczna
c) ekonomiczna
d) seksualna
e) psychiczna
* 8. Czy kiedykolwiek Pan/Pani zastosował/a którąkolwiek formę przemocy w rodzinie
a)przemoc psychiczna
b) przemoc ekonomiczna
c)przemoc fizyczna
d) przemoc seksualna
* 9. jak ocenia Pan/Pani działalność instytucji pod względem otrzymanej pomocy do której Pan /Pani się zwróciła?
a)bardzo źle
b)źle
c) raczej źle
d) bardzo dobrze
e) dobrze
f) raczej dobrze
g) nie mam zdania
* 10. Skąd zdaniem Pana/Pani można uzyskać informację na temat instytucji udzielającej pomocy ofiarom przemocy ( można zaznaczyć max 5)
a) środki masowego przekazu
b)znajomi
c)rodzina
e)bezpłatne infolinie
f) pomoc społeczna
g)szkoły
h)Internet
i)plakaty
j) ulotki
k)policja
* 11. Jakie służby czy instytucje zdaniem Pana/Pani najczęściej udzielają pomocy ofiarom przemocy
a) sąsiedzi
b) znajomi
c) policja
d) pracownicy pomocy społecznej
e) kuratorzy sądowi
f) komisja interdyscyplinarna
g)lekarze rodzinni
h) szkoły
i) przedstawiciele społeczności lokalnych ( sołtys radny)
j)psycholog
k) terapeuta ds. uzależnień
l) organizacje pozarządowe np. Caritas
ł) schroniska dla ofiar przemocy
m) sądy
* 12. Co zdaniem Pana/pani powstrzymuje ofiary przemocy o zgłaszaniu tego faktu do odpowiednich instytucji ( max 3 odpowiedzi)
a) wstyd
b) strach
c)uzależnienie finansowe od sprawcy
d) nieznajomość procedur
e) przeświadczenie o nieskuteczności działań służb czy instytucji
* 13. Czy słyszał/a Pan/Pani o procedurze Niebieskiej Karty
a) tak
b)nie
* 14. Czy zdaniem Pana/Pani wdrożenie takich programów na terenie gminy Zawichost ograniczy występowanie zjawiska przemocy na terenie tej gminy
A) tak
b) nie
* 15. Czy posiada Pan/Pani wiedzę do jakiej instytucji zgłosić się na terenie gminy Zawichost w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy w Pana/Pani otoczeniu
a) tak
b) nie
* 16. Czy zdaniem Pana/Pani na terenie gminy powinny być podejmowane działania zmierzające do ograniczenia zjawiska przemocy
a) tak
b) nie
* 17. Jeśli tak kto winien zajmować się tymi problemami
a) policja
b) pomoc społeczna
c) szkoły
d)społeczność lokalna
e) winny to być działania wszystkich służb i instytucji
* 18. Czy według Państwa na terenie gminy Zawichost potrzebna jest edukacja społeczeństwa na temat przemocy i jej zapobieganiu
a) tak
b) nie
* 19. METRYCZKA
Płeć:
a) kobieta
b) mężczyzna
* 20. Wiek
a) 18-30 lat
b) 30-40
c) 40-50
d) 50-60
e) Powyżej 60
* 21. Wykształcenie
a) podstawowe
b) zawodowe
c) średnie
d) wyższe
* 22. Sytuacja zawodowa
a) nie pracujący
b) pracujący


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .