Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanieopinii Inkubowiczów na teamt finkcjonowania Centrum Przedsiebiorczosci Smolna (CPS)

* 1. Płeć
Kobieta Mężczyzna
2. Wiek
poniżej 35 lat
35-40 lat
powyżej 40
* 3. Proszę wskazać czynnik/czynniki, które zadecydowały o wyborze przez Panią/Pana miejsca w Inkubatorze CPS
Lokalizacja Oferta Cena Atmosfera
* 4. W jaki sposób uzyskał Pan/ Pani informacje o konkursie na nieudostępnienie powierzchni w CPS?
od znajomych
telefonicznie
ze stron www.
jakich.......
z profilu na Facebooku
jakiego............
podczas konferencji, wykładów, etc.
jakich...........
z innych źródeł, jakich...........
* 5. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, które ....... są dla Pana/Pani najważniejsze:
Uzyskania rzetelnych informacji/rozpatrzenia spraw
Dostępności informacji o sposobie załatwiania spraw ( w tym dostępności odpowiednich formularzy)
Terminowości i rozpatrywania spraw
Inne, jakie?
* 6. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, jak Pan/Pani ocenia zasady /warunki obowiązujące w konkursie na udostępnienie powierzchni tj.
Zrozumiałość formularza zgłoszeniowego Przejrzystość Regulaminu porządkowego
* 7. W jakim stopniu usługi dostępne w CPS spełniają Pana/Pani oczekwiania?
Bardzo dobrze
Dobrze Średnio
Wystarczająco
Niewystarczająco
* 8. Czy poleci Pan/ Pani usługi CPS swoim znajomym
Tak
Nie
9. Jak ocenisz czytelność i użyteczność strony internetowej CPS (www.firma.um.warszawa.pl)
Czytelność strony internetowej
Użyteczność informacji zamieszczonych na stronie internetowej
CZEGO JESZCZE NASI NAJEMCY POTRZEBUJĄ? CO CHCIELIBY ROZSZERZYĆ?
W ramach korzystania z powierzchni w części open-space Inkubatora Najemca będzie posiadał:
1) dostęp do wynajmowanych powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości w godzinach 8:00 - 20:00 w dni od poniedziałku do soboty;
2) wyłączne prawo korzystania z biurka, indywidualnego oświetlenia, krzesła, szafki na dokumenty oraz kontenera z szufladami;
3) dostęp do sal konferencyjnych (2 (słownie: dwie) godziny miesięcznie dostępu do Sali Vip - Room oraz 2 (słownie: dwie) godziny miesięcznie dostępu do Sali szkoleniowej dla 12 (słownie: dwunastu) osób) w ramach Centrum Przedsiębiorczości;
4) dostęp do szerokopasmowego Internetu;
5) dostęp do zaplecza socjalnego;
6) indywidualną skrzynkę pocztową;
7) możliwość korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego w zakresie wykonania 500 (słownie: pięciuset) sztuk wydruków lub kserokopii, a także możliwość skanowania;
8) możliwość zamieszczania informacji teleadresowych o firmie na stronie internetowej Centrum Przedsiębiorczości: www.firma.um.warszawa.pl;
9) możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach, spotkaniach sieciujących organizowanych przez Centrum Przedsiębiorczości na warunkach określonych przez organizatora.
W ramach korzystania z pomieszczeń biurowych Inkubatora Najemca będzie posiadał:
1) dostęp do wynajmowanych powierzchni w Centrum Przedsiębiorczości w godzinach 8:00 - 20:00 w dni od poniedziałku do soboty;
2) wyłączne prawo korzystania z pokoju 2-osobowego wyposażonego w 2 (słownie: dwa) biurka z indywidualnym oświetleniem, 2 (słownie: dwa) krzesła, 2 (słownie: dwa) zamykane kontenerki z szufladami oraz zamykanej szafki na dokumenty;
3) dostęp do sal konferencyjnych (2 (słownie: dwie) godziny miesięcznie dostępu do Sali Vip -Room oraz 2 (słownie: dwie) godziny miesięcznie dostępu do Sali szkoleniowej dla 12 (słownie: dwunastu) osób);
4) dostęp do szerokopasmowego Internetu;
5) dostęp do zaplecza socjalnego;
6) indywidualną skrzynkę pocztową;
7) możliwość korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego w zakresie wykonania 500 (słownie: pięciuset) sztuk wydruków lub kserokopii, a także możliwość skanowania;
8) możliwość zamieszczania informacji teleadresowych o firmie na stronach internetowej Centrum Przedsiębiorczości: www.firma.um.warszawa.pl;
9) możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach, spotkaniach sieciujących organizowanych przez Centrum Przedsiębiorczości na warunkach określonych przez organizatora.
Koszty eksploatacji Inkubatora, w tym koszty mediów, sprzątania i konserwacji zawarte są w opłacie ponoszonej przez Najemcę z tytułu najmu powierzchni.
10. O jakie informacje strona www.firma.um.warszawa.pl powinna zostać uzupełniona
11. Z których zakresów szkoleń najchętniej by Pan/Pani korzystała
działalność informacyjna dla przedsiębiorców z zakresu jak założyć firmę
dzi


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .