Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ARKUSZ OBSERWACJI REALIZACJI WSPARCIA REALIZOWANEGO PRZEZ OWES - HOSPITACJA ANIMACJI

1. Hospitacja dotycząca Animacji
Imię i nazwisko animatora:
Dane klienta Ośrodka:
Termin i miejsce:
Hospitujący:
* 2. Ocena organizacji wsparcia, w tym:
54321
Punktualność
Warunki pracy - sala, komfort, sprzęt
Przygotowane materiały (jeśli dotyczy)
Intensywność pracy
* 3. Ocena wartości merytorycznej wsparcia, w tym:
54321
Zgodność zakresu merytorycznego ze zgłaszanymi potrzebami i oczekiwaniami uczestników wsparcia
Przygotowanie merytoryczne
Sposób prowadzenia zajęć
Dostosowanie formy przekazu wiedzy do możliwości odbiorców (w tym rzeczowość wypowiedzi, otwartość, umiejętność słuchania):
* 4. Wnioski i zalecenia:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .