Kontakt
Ukończono 0%

Ankieta dla potrzeb tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA"

<br>
<div align="justify">
W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.
<br><br>Ankieta pomoże nam określić potencjał obszaru ale również zdiagnozować rzeczywiste problemy i potrzeby z jakimi powinniśmy się zmierzyć. Dzięki Państwa sugestiom łatwiejsze będzie ustalenie celów i priorytetów Lokalnej Grupy Działania w najbliższych latach. Znając Państwa problemy, opinie, sugestie na tematy wymienione w ankiecie, łatwiej będzie nam dopasować narzędzia i działania prowadzone przez Lokalną Grupę Działania do Państwa potrzeb i oczekiwań oraz sporządzić i wdrożyć odpowiedni plan rozwoju.
<br><br>Ankieta składa się z 11 pytań rozmieszczonych na kolejnych 7 stronach oraz pytań metryczkowych na ostatniej stronie, a jej wypełnienie zajmuje ok. 3-5 minut. Bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety.
<br><br>Ankieta w wersji do pobrania i wydruku jest dostępna również na stronie: <a href="http://www.lgdlimanowa.eu">www.lgdlimanowa.eu</a>.
Istnieje możliwość złożenia ankiety osobiście do Biura LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska", przy ul. M.B.Bolesnej 16, 34 - 600 Limanowa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. </div>


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .