Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Nauka własna kopia kopia kopia

* 1. Orientacyjna średnia ocen
6,0 - 4,5
4,4 -3,5
3,4 - 2,0
* 2. Czy masz swoje stałe miejsce do odrabiania pracy domowej?
TAK NIE
* 3. Jak oceniasz warunki, które masz w domu do nauki własnej?
Zdecydowanie zadowalające
Raczej zadowalające
Raczej niezadowalające
Zdecydowanie niezadowalające
* 4. Pracę domową starasz się odrabiać
W dniu jej zadania
W przeddzień kontroli
* 5. W jakiej porze zazwyczaj odrabiasz pracę domową?
od razu po lekcjach
po krótkim odpoczynku po szkole (do 1 godziny)
po dłuższym odpoczynku po szkole (ok. 2 godziny i dłużej)
późnym wieczorem
rano przed lekcjami
* 6. Czy podczas odrabiania pracy domowej robisz przerwy?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
* 7. Czy przygotowujesz plan ustalający kolejność odrabiania pracy domowej w danym dniu?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
* 8. odrabianie pracy domowej zaczynasz od:
zadań pisemnych
zadań ustnych (przygotowanie do odpowiedzi)
zamiennie w zależności od dnia
* 9. W jaki sposób odrabiasz zadania domowe?
od łatwiejszych do trudniejszych
od trudniejszych do łatwiejszych
naprzemiennie
nie zwracam na to uwagi
* 10. W jaki sposób przygotowujesz się do bieżących odpowiedzi, kartkówek i sprawdzianów?
powtarzam dany materiał na głos aż zapamiętam
robię skrócone notatki i z nich powtarzam
zaznaczam ważne informacje kolorami i z nich powtarzam
śledzę tekst w ciszy
robię mapy myślowe
* 11. Z jakich pomocy korzystasz odrabiając pracę domową?
notatki z lekcji w zeszycie
podręcznik szkolny
internet
encyklopedie, słowniki, inne książki
czasopisma
nie korzystam z żadnych pomocy
* 12. Kto najczęściej pomaga ci w odrabianiu pracy domowej?
rodzice
rodzeństwo
dziadkowie
koledzy/koleżanki
nikt zawsze pracuję samodzielnie
* 13. Twoi rodzice:
sprawdzają poprawność twoich zadań domowych
uczą się z Tobą
odpytują z tego z czego się uczyłeś
przeglądają zeszyty i ćwiczenia
ograniczają się do pytania "Czy odrobiłeś lekcje"
nie interesują się moją pracą domową
* 14. Jeśli prosisz rówieśników o pomoc w pracy domowej to:
proponują, że dadzą ci odpisać
chcą wytłumaczyć ci jak należy zrobić zadanie
ignorują cię, nie chcą pomóc
* 15. Czy korzystasz z pomocy korepetytora?
zawsze
często
czasami
rzadko
nigdy
* 16. określ w skali od 1 do 5 stopień swojej samodzielności przy odrabianiu pracy domowej
1
2
3
4
5
* 17. czy czujesz się przemęczony zbyt dużą ilością zadawanych prac domowych?
zdecydowanie tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
zdecydowanie nie
* 18. Pracami domowymi z jakich przedmiotów czujesz się najbardziej obciążony?
historia
przyroda
matematyka
polski
angielski
technika
plastyka
* 19. Które z poniżej wymienionych kategorii uważasz za najważniejsze przyczyny zbyt dużego obciążenia uczniów pracą domową?
zbyt duża ilość zadań domowych
zbyt trudne zadania domowe
zbyt wysoki poziom wymagań nauczycieli
brak wyjaśnienia sposobu wykonania ze strony nauczycieli
zadawanie prac domowych na ferie i przerwy świąteczne
mała ilość czasu na wykonanie zadań domowych wynikająca z dużej ilości zajęć pozalekcyjnych
brak pomocy ze strony innych osób
niedostosowanie poziomu trudności zadań domowych do możliwości uczniów
odkładanie pracy domowej na ostatnią chwilę
brak chęci do odrabiania prac domowych
* 20. Wskaż swój stopień przeciążenia pracą domową w skali od 1 do 5
1
2
3
4
5


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .