Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Determinanty wyboru docelowej formy zatrudnienia (samozatrudnienie a umowa o pracę)

Jestem studentką V roku na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach pracy magisterskiej prowadzę badanie, którego celem jest wskazanie determinantów wyboru docelowej formy zatrudnienia. Ankieta skierowana jest do studentów.

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą, proszę o odpowiedzi na pytania 1, 6-13.
Jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, proszę o odpowiedzi na pytania 1-5 oraz 9-13.
Jeżeli nie prowadzisz własnej działalności i nie jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, proszę o odpowiedzi na pytania 1-3 oraz 9-13.

Poniższa ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.

Serdecznie dziękuję za udział w badaniu.
1. Czy zamierzasz założyć własną firmę?
Tak, po zakończeniu studiów otwieram własną firmę
Tak, ale dopiero po kilku latach pracy na etacie w innej firmie
Tak, ale nie mam konkretnego pomysłu
Tak, mam konkretny pomysł, ale nie mam dostatecznej wiedzy go opracować
Tak, mam już opracowany biznesplan, ale brakuje mi środków finansowych
Nie i nie planuję
Nie teraz, ale w przyszłości rozważam taką możliwość
Już prowadzę działalność gospodarczą
Inne
2. Jakie czynniki uważasz za najbardziej zniechęcające do założenia działalności gospodarczej? (można zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)
Brak własnych środków finansowych
Brak wiedzy o możliwych do pozyskania źródłach finansowania
Brak wiedzy o prowadzeniu firmy
Brak pomysłu na firmę
Obawa, że może się nie udać
Zbyt duże ryzyko prowadzenia firmy
Nadmierna biurokracja
Brak odpowiednich kompetencji i predyspozycji
Brak sieci kontaktów biznesowych
Brak wiedzy o instytucjach wspierających przedsiębiorczość
Stres i nakład pracy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej
Inne (jakie?)
3. Jakie motywy skłoniłyby Cię w przyszłości do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej? (można zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)
Perspektywa uzyskania większych dochodów niż w pracy u "innych"
Większy poziom niezależności zawodowej
Możliwość podejmowania samodzielnych decyzji
Możliwość podejmowania nowych wyzwań
Możliwość robienia rzeczy ważnych i użytecznych
Brak ciekawych ofert pracy odpowiadających uzyskanemu wykształceniu
Wywodzę się ze środowiska, w którym rodzina/znajomi mają własne biznesy
Potrzeba osiągnięcia sukcesu jako przedsiębiorca
Potrzeba uznania i szacunku otoczenia
Pomysł na nowy produkt, usługę, technologię
Brak firm konkurencyjnych w pobliżu miejsca funkcjonowania firmy
Większe ryzyko i adrenalina
Inne (jakie?)
4. Jak uważasz, co jest największą korzyścią zatrudnienia na umowie o pracę? (można zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)
Gwarancja minimalnego wynagrodzenia
Gwarancja otrzymywania wynagrodzenia w określonym czasie
Określony czas pracy - jasny podział na pracę i czas wolny
Prawo do korzystania z uprawnień jakie przysługują pracownikom na podstawie przepisów kodeksu pracy (np. urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie)
Stabilność zatrudnienia
Opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Zdobycie zdolności kredytowej
Dostęp do benefitów pozapłacowych
Inne (jakie?)
5. Jak uważasz, co jest największą wadą zatrudnienia na umowie o pracę? (można zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)
Ściśle określone miejsce i czas wykonywania pracy
Brak możliwości powierzenia obowiązków pracownika innej osobie
Ograniczone zarobki, niezależnie od tego, ile zarobi firma
Ograniczona decyzyjność i elastyczność
Praca na korzyść kogoś innego
Podległość w stosunku do szefa
Ryzyko zwolnienia
Ograniczony wpływ na ustalanie zadań
Inne (jakie?)
6. Jak uważasz co jest największą wadą samozatrudnienia? (można zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)
Ryzyko niepowodzenia
Brak benefitów pozapłacowych
Brak gwarancji minimalnego wynagrodzenia
Mała ilość wolnego czasu
Biurokracja związana z prowadzeniem księgowości
Stres
Dużo obowiązków i duża odpowiedzialność
Brak górnej, ale i dolnej granicy zarobków
Koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (ZUS, podatki, itp.)
Nieregularne zyski
Inne (jakie?)
7. Jak uważasz co jest największą zaletą samozatrudnienia? (można zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)
Brak górnej granicy zarobków
Brak przełożonego
Elastyczny i nielimitowany czas pracy
Możliwość połączenia zainteresowań z pracą
Możliwość podejmowania nowych wyzwań
Poczucie wolności i niezależności
Brak monotonii pracy
Inne (jakie?)
8. Czy mając własną działalność zmienił(a)byś zatrudnienie na umowę o pracę? (Odpowiadają tylko osoby, które prowadzą własną działalność)
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
9. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
10. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto do 20 tys. mieszkańców
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców
miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
11. Kierunek studiów
12. Rok studiów
13. Tryb studiów
Stacjonarne
Wieczorowe
Niestacjonarne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .