Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

INNOFORM - ankieta dla Wystawców

Szanowni Państwo,

dziękujemy za udział Targach INNOFORM®. Mamy nadzieję, że Targi spełniły Państwa oczekiwania, a przeprowadzone rozmowy z klientami przyniosą wymierne efekty finansowe. Pragniemy poznać Państwa opinie o Targach INNOFORM® 2017, które pozwolą nam jeszcze lepiej przygotować kolejną edycję i podwyższyć jakość oferowanych przez nas usług.
1. Na którym obszarze skupia się głównie Państwa działalność? Prosimy o wybranie maksymalnie 2-3, najważniejszych obszarów:
narzędzia specjalne
narzędzia skrawające do obróbki metali
technologie, urządzenia i materiały do inżynierii odwrotnej
technologie, obrabiarki i urządzenia do obróbki ubytkowej, łączenia i powlekania metali
technologie, maszyny i urządzenia do obróbki powierzchniowej i wykańczającej
technologie, maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
materiały, surowce: stale, półfabrykaty, siłowniki, normalia, osprzęt elektryczny
środki smarujące, chłodziwa i ich komponenty
przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe
oprzyrządowanie technologiczne
procesy projektowania form, modelowanie, wizualizacja i symulacja wtrysku
specjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM/CAE
wyposażenie zakładów przemysłowych
automatyzacja i robotyzacja produkcji
recykling
usługi
2. Do którego sektora przemysłu głównie kierują Państwo swoją ofertę? Prosimy zaznaczyć na skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza „mało zainteresowany”, a 6 „bardzo zainteresowany”)
123456
produkcja metalowa, usługi obróbki
projektowanie i budowa maszyn
produkcja narzędzi specjalnych
produkcja opakowań
przetwórstwo tworzyw sztucznych
transport (lotnictwo, kolej, motoryzacja)
handel w branży maszynowej
AGD
energetyka
produkcja i sprzedaż narzędzi
przemysł elektryczny i elektroniczny
automatyka
mechatronika, mechanika precyzyjna, optyka
medycyna
3. Z jakich źródeł dowiedzieli się Państwo o Targach INNOFORM®?
kontakt telefoniczny od Organizatorów
strona www imprezy
newsletter od Targów
media społecznościowe
prasa branżowa
portale branżowe
newsletter z portalu
polecenie od znajomych
4. Jakie były główne cele Państwa udziału w Targach INNOFORM®?
5. Proszę ocenić poziom osiągnięcia założonych celów na skali od 1 do 6 (gdzie 1 oznacza „cel nieosiągnięty”, a 6 „cel osiągnięty”)
1 2 3 4 5 6
6. Jak oceniają Państwo Targi INNOFORM® (1 oznacza "źle", a 6 - "bardzo dobrze") pod względem:
123456
Jakości zwiedzających
Efektu biznesowego z udziału w Targach
Usług spedycyjno-rozładunkowych
Organizacji i montażu stoiska
Pomocy technicznej
Pomocy zespołu organizacyjnego Targów
Atmosfery na Targach
7. W jaki sposób Państwa firma informowała o swoim udziale w Targach INNOFORM®?
Podczas rozmów bezpośrednich
Poprzez mailing/rozsyłanie elektronicznych zaproszeń
Reklamy w prasie branżowej
Poprzez media społecznościowe
Poprzez usługi promocyjne oferowane przez organizatora Targów
Nie podjęto żadnych działań
8. Czy zarekomendowaliby Państwo innym firmom udział w Targach INNOFORM® ((gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 6 „zdecydowanie tak”)
1 2 3 4 5 6
9. Z jakich powodów zarekomendowaliby Państwo Targi INNOFORM®?
10. Z jakich powodów NIE zarekomendowaliby Państwo Targów INNOFORM®?
11. Na chwilę obecną, czy według Pani/Pana opinii, firma będzie uczestniczyć również w przyszłorocznej edycji Targów INNOFORM®?
Tak, z pewnością
Trudno powiedzieć
Nie, z pewnością nie
12. W których Targach wzięli Państwo udział w przeciągu ostatnich 24 miesięcy? Które z wybranych Targów są dla Państwa najważniejsze?
PLASTPOL Kielce
EPLA Poznań
STOM Kielce
EUROTOOL Kraków
MOULDING EXPO Stuttgart
K Duesseldorf
FAKUMA Friedrichshafen
INNOFORM® to nasze pierwsze Targi
13. Jak oceniają Państwo obecną sytuację ekonomiczną Państwa branży?
Silny trend wznoszący
Stabilna sytuacja
Wyraźny trend zniżkowy
14. Których mediów społecznościowych używają Państwo w swojej działalności biznesowej?
Twitter
Facebook
Linkedin
Goldenline
Google+
Youtube
Żadne
15. Które aktywności w Internecie związane z Targami w Krakowie Państwo znają?
Strona WWW
Linkedin
Issuu
Facebook
Youtube
Google+
16. Prosimy o zapisanie wszelkich uwag i sugestii na temat Targów:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .