Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
<p>Szanowni Państwo!</p><p>Poniższa ankieta dotyczy Państwa wiedzy na temat postępowania w stanach zagrożenia życia. Zwracam się do Pani/Pana z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.&nbsp;</p><p>Pragnę zapewnić, że wszystkie Państwa wypowiedzi będą traktowane jako anonimowe i poufne, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w pracy dyplomowej. W każdym pytaniu proszę wybrać tylko jedną odpowiedź.&nbsp;</p><p><br></p>

Pierwsza pomoc

* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek
poniżej 20 lat
21-25 lat
26-30 lat
powyżej 30
3. Wydział Uniwersytetu Rzeszowskiego, na którym Pan/Pani studiuje?
Matematyczno-Przyrodniczy
Medyczny
4. Forma studiów, na które obecnie Pani/Pan uczęszcza
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
5. Stopień studiów, na który obecnie Pani/Pan uczęszcza
studia I stopnia
studia II stopnia
6. Rok studiów, na który obecnie Pani/Pan uczęszcza
I
II
III
IV
V
7. Czy uczestniczył/(a) Pan/Pani kiedykolwiek w kursach lub szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy?
tak
nie
8. Czy kiedykolwiek zetknął się Pan/Pani z sytuacją konieczności udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej
tak
nie
9. Jak ocenia Pan/Pani poziom własnej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy?
bardzo nisko
nisko
przeciętnie
wysoko
bardzo wysoko
10. Czy w nagłej sytuacji potrafiłby Pan/Pani udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej?
zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak
11. W Polsce zgodnie z aktualnym stanem prawnym udzielić pierwszej pomocy może:
każda osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia
jedynie osoba posiadająca odpowiednie przeszkolenie
wyłącznie osoba z wykształceniem medycznym (lekarz, pielęgniarka, ratownik, itp…)
12. Telefon alarmowy, na który należy zadzwonić w celu wezwania karetki pogotowia to:
112
999
998
997
zarówno 112 jak i 999
13. Podstawowe czynności ratownicze, tzw. ABC resuscytacji to:
szybkie rozpoznanie, wezwanie pomocy, udzielenie pomocy
udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie, masaż serca
zapewnienie bezpieczeństwa, sprawdzenie przytomności (reakcji), wezwania pomocy
zapewnienie bezpieczeństwa i osób do pomocy
14. Na czym polega pozycja bezpieczna?
na przekręceniu osoby nieprzytomnej na brzuch
na ułożeniu rąk nieprzytomnego pod głowę
na uniesieniu nóg nieprzytomnego do góry
na przekręceniu nieprzytomnego na bok i odchyleniu głowy do tyłu
15. Pozycja boczna ustalona jest dla poszkodowanego bezpieczna przede wszystkim dlatego, że:
jest wygodna
ułatwia odzyskanie przytomności
zmniejsza ryzyko zachłyśnięcia
16. W jaki sposób rozpozna Pan/Pani nagłe zatrzymanie krążenia i oddychania?
brak przytomności oraz nieobecność oddechu
brak tętna na szyi
brak tętna w okolicy nadgarstka
brak poruszania się klatki piersiowej
17. Jaki jest stosunek liczby uciśnięć klatki piersiowej do liczby oddechów podczas resuscytacji osób dorosłych?
5 uciśnięć i 1 oddech
15 uciśnięć i 1 oddech
15 uciśnięć i 2 oddechy
30 uciśnięć i 2 oddechy
18. Jaki jest stosunek liczby uciśnięć klatki piersiowej do liczby oddechów podczas resuscytacji dziecka?

5 uciśnięć i 1 oddech
15 uciśnięć i 1 oddech
15 uciśnięć i 2 oddechy
15 uciśnięć i 3 oddechy
19. W jakiej sytuacji można przerwać resuscytację u poszkodowanego?

po wykonaniu telefonu do służb ratunkowych
jeśli pojawi się pojedynczy oddech
w przypadku złamania żebra
jeśli od początku resuscytacji minie więcej niż 15 min.
20. W przypadku zatrzymania akcji serca i nie podjęcia resuscytacji szanse na uratowanie spadają o:
6% w ciągu minuty
10% w ciągu minuty
15% w ciągu minuty
20% w ciągu minut
21. Czy kiedykolwiek słyszał/a Pan/i o urządzeniu AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny)?
tak
nie
22. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) umieszczony w miejscach publicznych w wielu miastach w Polsce służy do:
analizy rytmu serca i ewentualnej defibrylacji u osoby z zatrzymaniem krążenia
wykonywania sztucznego oddychania
wykonywania mechanicznego uciskania klatki piersiowej
sprawdzania tętna
23. W jaki sposób postąpiłby Pan/Pani w celu zatamowania krwotoku zewnętrznego z kończyny górnej poszkodowanego?
zakładam opatrunek uciskowy poniżej miejsca krwawienia
zakładam opatrunek uciskowy powyżej miejsca krwawienia
zakładam opatrunek uciskowy bezpośrednio na ranę
unoszę kończynę do góry i zakładam opatrunek uciskowy
24. W przypadku rany stopy z wbitym kawałkiem szkła należy:

unieść kończynę do góry i usunąć szkło
usunąć całe szkło i założyć opatrunek
pozostawić szkło stabilizując je opatrunkiem
25. Osoba z Pana/Pani otoczenia mdleje. Co Pan/Pani robi?
podaję jej coś do picia
polewam ciało zimną wodą
układam ją na plecach z podniesionymi nogami
układam ją w pozycji bocznej ustalonej
26. Jak postąpiłaby Pan/Pani w przypadku oparzenia dłoni wrzącym płynem?
schładzam miejsce oparzenia pod bieżącą chłodną wodą
obkładam oparzenie lodem
przekłuwam pęcherze i zakładam opatrunek
przekłuwam pęcherze i smaruje miejsce oparzenia maścią
27. W jaki sposób zareagowałaby Pan/Pani będąc świadkiem napadu drgawek u chorego na ulicy:
silnie przytrzymuje całe ciało osoby u której wystąpił napad
przy pomocy twardego przedmiotu rozchylam usta poszkodowanemu
chronię głowę chorego przed obrażeniami
nie dotykam poszkodowanego, napad musi sam minąć
28. Najbliższa osoba z otoczenia dławi się ciałem obcym. Co Pan/Pani robi?

próbuję usunąć na ślepo ciało obce
zachęcam ją do kaszlu
wykonuję 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową
wykonuję 5 uciśnień klatki piersiowej


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .