Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

SKP - ankieta 2

* 1. Proszę podać numer licencji swojego programu SKP
* 2. Jak procent firm, które rozlicza Pani/Pana biuro, wybiera daną formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
poniżej 25%26% - 50%51% - 75%powyżej 75%
Karta Podatkowa
Ryczałt Ewidencjonowany
Podatek na zasadach ogólnych
Podatek liniowy
* 3. Jaki procent firm obsługiwanych przez biuro nie jest płatnikiem podatku VAT?
* 4. Która forma pomocy jest dla Pani/Pana najbardziej czytelna i przydatna?
dokumentacja w programie (help)
podpowiedzi w "chmurkach"
znak "?" w prawym-górnym rogu okna edycyjnego
porady specjalistyczne
* 5. Jak często obecnie korzysta Pani/Pana z Pomocy w programie (F1)?
często
czasami
rzadko
nigdy
* 6. Jak ocenia Pani/Pan naszą pomoc telefoniczną?
bardzo pomocna
dość pomocna
niepomocna
nie korzystałam/em z pomocy telefonicznej
7. Który moduł programu sprawiał lub nadal sprawia Pani/Panu najwięcej problemów? Dlaczego?
* 8. Jak ocenia Pani/Pan czytelność i dostępność funkcji wykorzystywanych w programie?
zdecydowanie dobrze
dobrze
średnio
źle
zdecydowanie źle
* 9. Czy są jakieś dokumenty, funkcje, których nie ma w programie a dla Pani/Pana byłyby bardzo przydatne?
tak - jakie?
nie
* 10. Czy odpowiada Państwu sposób liczenia amortyzacji?
tak
nie
* 11. Jaka dodatkowa funkcja w Płacach byłaby najbardziej przydatna?
blokowanie możliwości wprowadzenia danych po zakończeniu miesiąca
wyliczanie świadczenia urlopowego
dodatkowe formularze PIT
inne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance