Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie losów absolwentów

* 1. Wydział:
Turystyki i Rekreacji
Wychowania Fizycznego
* 2. Kierunek:
Fizjoterapia
Sport
Turystyka i Rekreacja
Wychowanie Fizyczne
Zdrowie Publiczne
* 3. Tryb studiowania:
stacjonarny
niestacjonarny
* 4. System studiowania
studia I stopnia
studia II stopnia
jednolite studia magisterskie
* 5. Czy studia I stopnia ukończył/a Pan/Pani na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu?
TAK NIE Nie dotyczy
* 6. Tryb studiowania na studiach I stopnia:
stacjonarny
niestacjonarny
nie dotyczy
* 7. Ocena na dyplomie:
dostateczny dostateczny plus dobry dobry plus bardzo dobry bardzo dobry z wyróżnieniem
* 8. Czy w trakcie studiów podejmował/a Pan/Pani któryś z rodzajów aktywności?
TAKNIE
działalność w kole naukowym
działalność w Akademickim Związku Sportowym
działalność w innym niż AZS klubie sportowym
działalność w zespole Neptun
działalność w Klubie Turystyki Aktywnej
działalność w organach Samorządu Studenckiego
działalność w partii politycznej
działalność w organizacji pozarządowej
* 9. Czy w trakcie studiów otrzymywał/a Pan/Pani stypendium za wyniki w nauce?
TAK NIE
* 10. Czy część toku studiów odbył/a Pan/i za granicą?
TAK NIE
* 11. Proszę określić swoją obecną sytuację zawodową:

Uwaga! Studia doktoranckie rozumiane są jako kontynuacja nauki.
pracuję i nie kontynuuję nauki
pracuję i kontynuuję naukę
nie pracuję i kontynuuję naukę
nie pracuję i nie kontynuuję nauki


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance