Ukończono 0%
Drodzy Uczniowie , Absolwenci !
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie proponuje darmowe, e-learnigowe Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) czyli możliwość zdobycia nowego zawodu i podniesienia swoich kwalifikacji.
Prosimy o wypełnienie naszej ankiety i wskazanie kursu w zawodzie lub kwalifikacji w którym Bylibyście Państwo zainteresowani.Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18 lat.
Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za wypełnienie ankiety.
* 1. Wybierz płeć
Kobieta Mężczyzna
* 2. Wybierz szkołę do której uczęszczasz
Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;
Technikum pojazdów samochodowych;
Technikum ekonomiczne;
Technikum agrobiznesu;
Technikum informatyczne;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Absolwent ZSR CKP w Grodkowie
Inna szkoła
* 3. Czy jesteś zainteresowany(a) podniesieniem swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez darmowe, e-learningowe Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe?
Tak Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .