Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie powodów rozwiązywania umów z pracownikami

* 1. Wskaż powody rozwiązania umowy z pracownikiem
Można wybrać więcej niż jeden powód.
A. brak zaangażowania, motywacji, chęci do działania
B. brak wyników sprzedażowych, niewykonywanie planów
C. brak skuteczności
D. błędy w dokumentacji
E. narażanie pracodawcy na szkodę
F. fałszowanie dokumentów
G. niewykonywanie poleceń służbowych
H. podejrzenie kradzieży
I. wykorzystywanie mienia służbowego do celów prywatnych
J. naruszanie czasu pracy (spóźnienia, niewykorzystywanie przerwy, nadgodziny lub opuszczanie stanowiska bez zgody)
K. długotrwałe zwolnienia lekarskie
L. nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur
M. konflikt wewnętrzny
N. utrata zaufania
O. brak zdolności kierowniczych
P. nadużywanie władzy
Q. demotywowanie pracowników
R. postawa roszczeniowa
* 2. Z wybranych powodów rozwiązania umowy proszę wskazać decydujące wg stopnia ważności (maksymalnie trzy).
W pole poniżej należy wpisać oznaczenie literowe odpowiadające wybranej odpowiedzi z pytania nr 1, np. B, N, R.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .