Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Szanowni Państwo, Jestem studentem II roku studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz wychowankiem naszego klubu. Celem mojej pracy magisterskiej jest poznanie powiązania fanoturystyki i atrakcyjności Kielc oraz Województwa Świętokrzyskiego, w czym pomoże poniższa ankieta. Ankieta służy celom naukowym i jest anonimowa. Z góry dziękuję za poświęcony czas.

...........................

1. Wiek:
poniżej 18 lat
18-24 lat
25-34 lat
35-44 lat
45-55 lat
powyżej 55 lat
2. Płeć:
kobieta
mężczyzna
3. Miejsce zamieszkania:
Duże miasto (np. Kielce)
Miasteczko (np. Chęciny, Daleszyce)
Wieś
4. Czym zajmuje się Pan/Pani na co dzień?
Uczę się jeszcze
Praca zawodowa - umysłowa
Praca zawodowa fizyczna / gospodarstwo rolne
Emeryt/ rencista / bezrobotny
5. Jak Pan/Pani ocenia swoją sytuację materialną?
Dobrze (dochody rodzinne powyżej 1500 zł/os. na miesiąc)
Przeciętnie (dochody rodzinne między 800 zł - 1500 zł/os. na miesiąc)
Źle (dochody rodzinne poniżej 800 zł/os. na miesiąc)
6. Gdzie kibicuje Pan/Pani drużynie Vive Tauron Kielce?
(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
W Kielcach
Wyjazdowe mecze w kraju
Wyjazdowe mecze za granicą
7. Jeśli są to mecze wyjazdowe to najczęściej:
Wyjazd organizuje Pan/Pani indywidualnie
Korzysta Pan/Pani z wyjazdu zorganizowanego przez klub
8. Z kim najczęściej chodzi Pan/Pani na mecze?
Samemu
Ze znajomymi
Z rodziną
9. Czy podczas wyjazdów związanych z meczem zwiedza Pan/Pani miejscowość, w której odbywa się spotkanie?
TAK, zawsze
Raczej TAK
Raczej NIE
NIE, nigdy
10. Czy należy Pan/Pani do Klubu Kibica?
Tak
Nie
11. Czy wyjeżdżając z drużyną na mecz przygotowuje Pan/Pani informacje o regionie docelowym?
TAK, zawsze
Raczej TAK
Raczej NIE
NIE, nigdy
12. Czy wraca Pan/Pani w celach turystycznych do odwiedzanych wcześniej miejscowości, w których odbywały się mecze wyjazdowe?
TAK, zawsze
Raczej TAK
Raczej NIE
NIE, nigdy
13. Jak Pan/Pani ocenia Region Świętokrzyski/Kielce w skali 1-5?
(1 – bardzo niska; 2 – niska; 3 – przeciętna; 4 – wysoka; 5 – bardzo wysoka)
12345
Atrakcyjność turystyczna
Baza noclegowa
Zaplecze gastronomiczne
Zaplecze sportowo-rekreacyjne
Dostępność komunikacyjną
14. Która atrakcja Regionu Świętokrzyskiego i Kielc mogłaby Pana/Pani zdaniem przyciągnąć kibiców-turystyów?
proszę wybrać 3 najważniejsze
Bałtów – Park Jurajski
Busko Zdrój - Uzdrowisko
Chęciny – Ruiny zamku Królewskiego
Ciekoty i przełom rzeki Lubrzanki – Żeromszczyzna
Jaskinia "Raj"
Kielce – stolica województwa świętokrzystkiego
Oblęgorek – Pałac Henryka Sienkiewicza
Sandomierz – jedno z najstarszych i najważniejszych historycznie miast Polski
Sielpia – główny wakacyjny „kurort” województwa świętokrzyskiego
Solec Zdrój – Baseny mineralne
Stara Kuźnica - jedyna w Polsce, znakomicie zachowana w pierwotnej postaci kuźnica z miechami i młotem
Święta Katarzyna – wieś u podnóża Łysicy, jest tu kościół i klasztor bernardynek.
Święty Krzyż - zespół klasztorny Benedyktynów
Tokarnia – Muzeum Wsi Kieleckiej
Ujazd – zamek „Krzyżtopór”
Zagnańsk – dąb „Brtek”
15. Jaką formę turystyki warto polecić jako najbardziej atrakcyjną przyjeżdżającym do Regionu Świętokrzyskiego?
Turystyka poznawcza
Turystyka kwalifikowana (piesza, rowerowa, konne)
Turystyka wypoczynkowa
Turystyka uzdrowiskowa
16. Który typ kibica pasuje do Pana/Pani najtrafniej?
Piknik – przychodzę na mecz, żeby w spokoju podziwiać spotkanie, nie znam klubowych przyśpiewek, nie krzyczę, nie lubię wstawać z miejsca.
Piknik rodzinny – przychodzę na mecz z całą rodziną, , żeby w spokoju podziwiać spotkanie, nie znam klubowych przyśpiewek, nie krzyczę, nie lubię wstawać z miejsca.
Analityk – przychodzę na mecze, interesuje mnie niemal wyłącznie gra i zawodnicy – znam ich wszystkich, wiem jakie zagrania mogłaby zastosować drużyna, żeby polepszyła się ich gra.
Dopingujący – przychodzę na mecz obejrzeć spotkanie, a także się wykrzyczeć, znam większość klubowych przyśpiewek, euforycznie reaguję po zdobytych bramkach i efektownych akcjach
Klub kibica – należę/należałem(-am) do klubu kibica, jeżdżę na wszystkie mecze, także wyjazdowe, dopinguję, śpiewam, przygotowuję oprawy meczów.
17. Jeżeli w Kielcach miałaby być zorganizowana impreza rangi Europejskiej/Światowej (np. Mistrzostwa Europy/Świata) to co jest mocną, a co słabą stroną miasta?
Mocna stronaSłaba strona
Obiekty sportowe
Zróżnicowana baza noclegowa
Zaplecze gastronomiczne
Dodatkowe, pozasportowe imprezy (np. Kulturowe)
Oferta rozrywkowa miasta
Komunikacja miejska
Przystosowanie dla turystów zagranicznych
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Atmosfera miasta


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .