Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w MŚP

* 1. 6. Poniżej zostały wymienione narzędzia małych i średnich przedsiębiorstw. Proszę zaznaczyć w każdym obszarze, po jednej odpowiedzi, w której Pana/ Pani zdaniem MŚP powinny zwrócić szczególną uwagę wprowadzając politykę CSR:

 działania na rzecz lokalnej społeczności:
 działania, które polegają na wspomaganiu lokalnych instytucji i osób
 współpraca z miejscowymi organizacjami
 wspieranie programów dla dzieci i młodzieży
 działania inwestycyjne np. budowanie dróg
* 2.  działania proekologiczne:
wdrażanie polityki środowiskowej
zrównoważone zarządzanie surowcami
segregacja odpadów
edukacja ekologiczna pracowników i klientów
wdrażanie procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów i usług


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .