Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Konferencja

1. Oceń poszczególne aspekty szkolenia w skali 1 (brak zadowolenia) do 5 (pełne zadowolenie)
12345
ogólna ocena organizacji szkolenia
program szkolenia
przygotowanie merytoryczne Trener I
przygotowanie merytoryczne Trener II
catering
materiały szkoleniowe
2. Czy Pana/Pani zdaniem otrzymane materiały szkoleniowe były zgodne z programem szkolenia?
TAK
NIE
3. Czy Pana/Pani zdaniem program szkolenia został zrealizowany w całości?
TAK
NIE
4. Jak ocenia Pani/Pan rezultaty w zakresie przekazanej wiedzy - można zaznaczyć kilka odpowiedzi:
stwierdzam wyraźnie znaczący wzrost wiedzy i rozeznania w problematyce objętej szkoleniem
stwierdzam nieznaczny (średni) wzrost wiedzy i rozeznania w problematyce objętej szkoleniem
stwierdzam minimalny wzrost wiedzy i rozeznania w problematyce objętej szkoleniem
stwierdzam brak zwiększenia wiedzy z zakresu tematyki objętej szkoleniem
uzyskanej wiedzy nie da się zastosować w praktyce
zastosowanie w praktyce uzyskanej wiedzy napotyka na znaczne trudności
uzyskana wiedza jest mało przydatna w warunkach panującej rzeczywistości
5. Na podstawie Pani/Pana obserwacji proszę o dokonanie oceny wpływu szkolenia na umiejętności praktyczne - można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
stwierdzam wyraźnie znaczący wzrost umiejętności z zakresu problematyki objętej szkoleniem
stwierdzam nieznaczny (średni) wzrost umiejętności zdobytych w wyniku udziału w szkoleniu (w zakresie problematyki objętej szkoleniem)
stwierdzam minimalny rozwój umiejętności w wyniku udziału w szkoleniu (w zakresie problematyki objętej szkoleniem)
stwierdzam brak wzrostu umiejętności z zakresu objętego szkoleniem
stwierdzam rozwój umiejętności bez możliwości zastosowania ich w praktyce
zastosowanie w praktyce zdobytych umiejętności napotyka na znaczne trudności
zdobyte umiejętności są mało przydatne w warunkach panującej rzeczywistości
6. Proszę o podanie kilku
mocnych stron szkolenia
słabych stron szkolenia


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance