Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta oceniająca szkolenia z zakresu Zmiany w prawie budowlanym w ramach projektu "Profesjonalni pracownicy - prawo budowlane" Gdańsk 18-19.01.2018 Agnieszka Masłowska-Gądek, Michał Substyk

* 1. Czy szkolenie spełniło Pana/i oczekiwania ?
Tak Nie
* 2. Jak ocenia Pan/i swój poziom kompetencji i umiejętności w obszarze szkolenia ?
Bardzo wysoki
Raczej wysoki
Przeciętny
Raczej niski
Bardzo niski
* 3. Jak Pan/i sądzi, w jakim stopniu przyda się Panu/i wiedza, którą zdobył Pan/i podczas szkolenia?
Bardzo wysoki
Raczej wysoki
Przeciętny
Raczej niski
Bardzo niski
* 4. Jak ocenia Pan/i trenerów pod względem:
- Znajomości tematu, przygotowanie merytoryczne
5
4
3
2
1
* 5. - Umiejętności przekazania treści
5
4
3
2
1
* 6. - Umiejętności stworzenia odpowiedniej atmosfery
5
4
3
2
1
* 7. - Umiejętności zaangażowania uczestników (np. poprzez dyskusje, ćwiczenia praktyczne)
5
4
3
2
1
* 8. - Stopnia realizacji programu
5
4
3
2
1
* 9. - Efektywności wykorzystanie czasu
5
4
3
2
1
* 10. - Jakości merytorycznej przygotowanych materiałów szkoleniowych
5
4
3
2
1
* 11. - Adekwatności udzielanych odpowiedzi
5
4
3
2
1
* 12. - Dostosowania do Pana/Pani oczekiwań
5
4
3
2
1
13. Uwagi:
* 14. Jak ocenia Pan/i organizację szkolenia, w szczególności:
Sposób przyjęcia i obsługa klienta
5
4
3
2
1
* 15. Jakość materiałów szkoleniowych
5
4
3
2
1
* 16. Poczęstunek
5
4
3
2
1
* 17. Warunki pracy – sala, komfort, sprzęt
5
4
3
2
1
18. Uwagi:
19. Które z zagadnień szkolenia odpowiadało Panu/Pani najbardziej?
20. Czego zabrakło Panu/i podczas szkolenia?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .