Badanie użyteczności usługi VIDARO

1. Jak oceniasz przejrzystość aplikacji i intuicyjność obsługi? (1 - bardzo źle, 6 - celująco)

[How would you rate the ease of use of the application? (1 – very bad, 6 – excellent)]
1
2
3
4
5
6
2. Z jakich funkcjonalności aplikacji korzystałeś(aś) w trakcie pracy?

[Which features did you use during the work with the application?]
Struktura dokumentów (drzewo plików) [Document Structure]
Przeglądanie dokumentów [Document Browser]
Panel dyskusyjny [Discussion Panel]
Tablica [Dashboard]
Dodawanie komentarzy do plików [File Comments]
Zmiana statusu pliku jako przeczytany/nieprzeczytany [Marking the file as read / unread]
__________________________________________________________________________

Udziel odpowiedzi na pytania od 3 do 7, jeżeli korzystałeś z poszczególnych funkcjonalności.
[Answer questions from 3 to 7, only if you used those features.]
__________________________________________________________________________
3. Jak oceniasz funkcjonalność struktury dokumentów (np. zwijanie/rozwijanie drzewa, szybkość jego wyświetlania, oznaczanie plików jako przeczytane/nieprzeczytane)? (1 - bardzo źle, 6 - celująco)

[How would you rate Document structure (eg. expanding/ collapsing the tree, the speed of the animation, marking as read / unread)? (1 – very bad, 6 – excellent)]
1
2
3
4
5
6
4. Jak ocenisz działanie przeglądarki dokumentów (np. szybkość generowania podglądu, możliwość dodawania komentarzy do dokumentów, przechodzenie między stronami)? (1 - bardzo źle, 6 - celująco)

[How would you rate the Document Browser (eg. the speed of previewing, ability to add comments to documents, navigation between pages)? (1 – very bad, 6 – excellent)]
1
2
3
4
5
6
5. Jak oceniasz funkcjonalność panelu dyskusyjnego (np. zadawanie pytań, otrzymywanie odpowiedzi, selekcja pytań przez kierownika)? (1 - bardzo źle, 6 - celująco)

[How would you rate the functionality of the Discussion Panel (eg. asking questions, receiving answers, the selection of queries by the manager)? (1 – very bad, 6 – excellent)]
1
2
3
4
5
6
6. Jak ocenisz użyteczność informacji wyświetlanych na tablicy (np. liczniki struktury dokumentów, powiadomień, panelu dyskusyjnego)? (1 - bardzo źle, 6 - celująco)

[How would you rate the usefulness of the information displayed on the Dashboard (eg. the counters, notifications, Discussion Panel)? (1 – very bad, 6 – excellent)]
1
2
3
4
5
6
7. Czy masz uwagi dotyczące aplikacji? Scharakteryzuj je krótko.

[What else would you like to see offered in the application? Characterize them shortly.]
8. Czy korzystasz z innych aplikacji typu virtual date room? Jakich?

[Do you use other applications such as virtual date room? What?]
9. Jak chętnie zarekomendowałbyś korzystanie z aplikacji VIDARO innym użytkownikom/podczas realizacji innego projektu? (1 – niechętnie, 6 - bardzo chętnie )

[How likely is it that you would recommend VIDARO to a friend or colleague? (1 - unlikely, - 6 - highly likely)]
1
2
3
4
5
6
10. Jak oceniasz aplikację VIDARO na tle innych aplikacji? (1 - dużo gorzej, 6 - dużo lepiej)

[How would you compare VIDARO to other applications? (1 - much worse, 6 - much better)
1
2
3
4
5
6


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance