Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie oczekiwań wobec kandydatów na staż w obszarze IT

Szanowni Państwo,

Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych zaprasza Państwa do udziału w badaniu dotyczącym potrzeb szkoleniowych, którego celem jest dostosowanie powstającego programu kształcenia kadr informatycznych CODE 2.0 do oczekiwań i zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorstw sektora IT/ICT. Jednocześnie zapewniamy, iż dane zawarte w ankiecie są objęte tajemnicą i zostaną wykorzystane tylko w celach realizacji projektu CODE 2.0.

Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych jest trójmiejskim podmiotem skupiającym się na realizacji projektów wspierających przedsiębiorczość oraz inicjatywy gospodarcze pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Głównym celem działalności Fundacji jest poprawa wizerunku oraz konkurencyjności Pomorza na tle rynków sąsiedzkich.

CODE 2.0 to projekt, który z jednej strony daje szansę młodym osobom na przekwalifikowanie się i znalezienie pracy, a z drugiej strony rozwiązuje problem braku kadr w branży IT. Bezpłatnie kształcimy osoby chcące zmienić pracę lub zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i zapewniamy im tę pracę poprzez program partnerski dla przedsiębiorstw.
1. DANE PAŃSTWA FIRMY
Firma
Adres
Miasto
Kod pocztowy
Adres e-mail
Numer telefonu
2. Czy planują Państwo rozszerzenie kadry IT w firmie?
* 3. Ilu stażystów i w jakich obszarach chcieliby Państwo zatrudnić?
* 4. Znajomości jakich języków/zagadnień i ścieżek deweloperskich oczekują Państwo od potencjalnych stażystów kończących program kształcenia kadr informatycznych CODE 2.0?
* 5. Stażystów jakich specjalności najbardziej chcieliby Państwo zatrudnić?
W dodatkowym polu tekstowym proszę podać ewentualne inne obszary, które by Państwa interesowały.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Front-end developer
  •   Back-end developer
  •   Mobile developer
  •   Inny
* 6. Jakie formy zatrudnienia Państwa interesują (rodzaj umowy/wymiar pracy)?
* 7. Czy są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z Pomorską Fundacją Inicjatyw Gospodarczych i przyjęciem na 2-miesięczny staż osób kończących 2,5-miesięczny program kształcenia kadr informatycznych CODE 2.0?
8. Sugestie/opinie/uwagi dotyczące preferowanych ścieżek kształcenia, które Państwa zdaniem pozwolą absolwentom Programu kształcenia kadr informatycznych CODE 2.0 dostosować się do wymagań rynku pracy sektora IT/ICT.
9. Czy chcieliby Państwo spotkać się z przedstawicielem PFIG w celu omówienia szczegółów współpracy?
Jeśli tak, prosimy o podanie danych osoby kontaktowej: Imię, naziwsko, adres mailowy i numer telefonu
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych
ul. Lęborska 3B
80-386 Gdańsk

tel: 58 782 49 98
e-mail: [email protected]


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance