Kontakt
Ukończono 0%

Badanie losów zawodowych Absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2017/2018, WNS Giżycko: BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

* 1. Deklaracja absolwenta:
Niniejszym wyrażam wolę uczestnictwa w badaniu losów zawodowych absolwentów, które obejmuje wypełnienie ankiety w formie papierowej lub elektronicznej w momencie ukończenia studiów oraz po roku, trzech i pięciu latach po zakończeniu studiów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Jednocześnie zobowiązuje się do informowania Akademickiego Biura Karier i Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa o zmianie w podanych danych.
Zgadzam się


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .