Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

MOTYWACJA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO DO PODJĘCIA I KONTYNUOWANIA NAUKI NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Szanowni Państwo,
Jestem studentką V roku pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadzę badania na temat motywacji studentów do podjęcia nauki na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
Proszę o wybieranie jednej odpowiedzi lub zastosowaniu się do odrębnej instrukcji znajdującej się przy poszczególnych pytaniach.
Ankieta jest anonimowa, a uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie w mojej pracy magisterskiej.
Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.
* 1. Jest Pani/ Pan studentką/studentem
Studiów stacjonarnych I stopnia
Studiów stacjonarnych II stopnia
Studiów niestacjonarnych I stopnia
Studiów niestacjonarnych II stopnia
* 2. Co Panią/Pana najbardziej motywuje do nauki?
(Proszę wybierać i ustalić hierarchię 5 najistotniejszych motywów)

Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   Stypendium
 •   Chęć zdobycia wymarzonej pracy
 •   Zbliżająca się sesja
 •   Ciekawy przedmiot
 •   Dobre oceny
 •   Ambicje
 •   Pogłębienie zainteresowań
 •   Niechęć zadawania poprawek
 •   Własna satysfakcja
 •   Podejście prowadzącego zajęcia
 •   Chęć zaliczenia przedmiotu
 •   Praca, którą wykonuję w trakcie studiów
 •   Presja rodziny
 •   Osoby w grupie
 •   Opłaty (w przypadku studentów studiów niestacjonarnych)
* 3. Co było głównym powodem podjęcia przez Panią/Pana wybranego kierunku studiów?
(Proszę wybrać 1-4 odpowiedzi)
Perspektywy na przyszłość
Możliwość pogłębienia swoich zainteresowań
Poczucie nauczycielskiego powołania
Praca, którą wykonuję
Sugestie otoczenia
Popularny kierunek
Niedostanie się na kierunek, który wybierałam/wybierałem w pierwszej kolejności
Pochodzenie z rodziny o tradycjach nauczycielskich
Brak pomysłu na własne życie, mój wybór był losowy
Niskie czesne (w przypadku studentów studiów niestacjonarnych)
* 4. Co Panią/Pana motywuje do nauki na Uniwersytecie Śląskim?
(Proszę wybrać 1-3 odpowiedzi)
Renoma uczelni
Przydatność w praktyce zdobytej wiedzy
Atrakcyjne zajęcia
Odległość od miejsca zamieszkania
Stypendium
Umiejętne przekazanie wiedzy
Niedostanie się na inną uczelnię
Niskie czesne (w przypadku studentów studiów niestacjonarnych)
* 5. Jak Pani/Pan ocenia swoją motywację do kontynuowania studiów w chwili obecnej?
Mocna (Zależy mi na ukończeniu studiów z dobrymi wynikami, cały czas tak samo staram się i przykładam do nauki, aby móc nauczyć się jak najwięcej i podjąć swoją wymarzoną pracę)
Średnia (W porównaniu do czasu kiedy rozpoczynałam / rozpoczynałem studia staram się i przykładam do nauki mniej, jednak w dalszym ciągu zależy mi na ukończeniu studiów)
Słaba (Robię wszystko żeby zdać i mieć studia za sobą, na samym zdobywaniu wiedzy oraz studiowaniu zależy mi w stopniu niskim)
6. Jaka jest Pani/Pana zdaniem przyczyna spadku Pani/Pana motywacji podczas studiów?
To pytanie jest kierowane do osób, które w pytaniu nr 5 zaznaczyły odpowiedź "słaba" bądź "średnia"
(Proszę wybrać 1-3 odpowiedzi)
Brak możliwości zdobycia stypendium
Przekonanie, że bez maksymalnego wysiłku ukończę studia
Przekonanie, że niektóre z przedmiotów/treści nauczania nie są potrzebne w pracy zawodowej
Zmiana sytuacji życiowej
Wpływ osób z mojego otoczenia
Zmiana miejsca zamieszkania
* 7. W jakich okolicznościach podczas studiów zastanawiała/zastanawiał się Pani/Pan nad zmianą kierunku studiów?
Podczas praktyk pedagogicznych
W trakcie zajęć z trudnego dla mnie przedmiotu
Podczas zmieniającego się rynku pracy
Podjęcie pracy w czasie studiów w innej specjalności
Od początku miałam / miałem wątpliwości
Nie zastanawiałam/zastanawiałem się ponieważ jest to mój wymarzony kierunek
* 8. Jak Pani/Pan planuje swoją karierę zawodową po zakończeniu studiów?
(Proszę wybrać 1-3 odpowiedzi)
Będę pracować w zawodzie
Wybiorę inny zawód
Podejmę inny kierunek studiów związany z pedagogiką
Podejmę inny kierunek studiów niezwiązany z pedagogiką
Wybieram się na studia podyplomowe
Nie mam na razie planów zawodowych
9. Na jakie studia podyplomowe planuje Pani/Pan iść?
To pytanie jest kierowane do osób, które w pytaniu nr 8 zaznaczyły odpowiedź związaną ze studiami podyplomowymi.
* 10. Skąd czerpie Pani/Pan informacje na temat możliwości zatrudnienia w wybranym zawodzie?
(Proszę wybrać 1-3 odpowiedzi)
Od pracujących znajomych
Ze stron WWW przedszkoli i szkół
Z miejskich informatorów
Ze stron WWW Ministerstwa Edukacji Narodowej
Z portali, gdzie znajdują się oferty pracy
Z uczelni (ogłoszenia, informacje od nauczycieli akademickich)
* 11. Jakie są Pani/Pana zdaniem największe atuty naszej uczelni?
(Proszę wybrać 1-3 odpowiedzi)
Większa możliwość zdobycia pracy ze względu na renomę uczelni
Ciekawy sposób prowadzenia zajęć
Możliwość zdobycia doświadczenia pedagogicznego
Nowe znajomości
Dobre umiejscowienie budynku
Życzliwi wykładowcy
Życie kulturalne
Duże możliwości rozwojowe
Niskie czesne (w przypadku studentów studiów niestacjonarnych)
* 12. Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego?
(Proszę zaznaczyć 1-3 odpowiedzi)
Wycofanie z siatki godzin niektórych przedmiotów
Dołożenie do siatki godzin poszczególnych przedmiotów
Zwiększyć ilość godzin praktyk pedagogicznych
Zmniejszyć ilość godzin praktyk pedagogicznych
Lokalizację budynku
Zwiększyć stypendia
Zmniejszyć kwotę czesnego (w przypadku studentów studiów niestacjonarnych)
Wprowadzić możliwość decydowania studentów o treści przedmiotu
Zwiększyć możliwość konstruowania własnego planu studiów
Zwiększyć współpracę uczelni z placówkami takimi jak przedszkole i szkoła podstawowa
13. Jakich zmian dokonała/dokonałby Pani/Pan w siatce godzin przedmiotów na naszej uczelni?
To pytanie jest kierowane do osób, które w pytaniu nr 12 zaznaczyły odpowiedź związaną ze zmianą ilości godzin danych przedmiotów.
Należy zmniejszyć liczbę godzin z następujących przedmiotów:
Należy zwiększyć liczbę godzin z następujących przedmiotów:
Uczelnia powinna wycofać przedmioty takie jak:
Chciałabym/chciałbym aby w siatce przedmiotów pojawiły się takie przedmioty jak:
* 14. Jakie doświadczenia pedagogiczne wykorzystuje Pani/Pan w trakcie studiów?
(Proszę wybrać 1-3 odpowiedzi)
Wychowawca kolonijny
Drużynowy zuchów
Animator (zabaw, czasu wolnego)
Opieka nad dzieckiem
Korepetycje
Wolontariat
Nie wykorzystuję żadnych doświadczeń
* 15. Które z powyższych doświadczeń udało się Pani/Pani nabyć za pośrednictwem naszej uczelni?
Wychowawca kolonijny
Drużynowy zuchów
Animator (zabaw, czasu wolnego)
Opieka nad dzieckiem
Korepetycje
Wolontariat
Żadne z powyższych
* 16. O jakiej tematyce studia podyplomowe byłyby dla Pani/Pana interesujące?
Nauczanie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne z językiem obcym
Nauczanie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne z dodatkowym przedmiotem
Nauczanie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne z zajęciami muzycznymi
Logopedia
Pedagogika rewalidacyjna / oligofrenopedagogika
Pedagogika specjalna (np. tyflopedagogika)
Arteterapia
* 17. Wiek:
19 - 24 lat
25 - 35 lat
36 – 45 lat
46 – 55 lat
56 – 65 lat
* 18. Staż pracy pedagogicznej:
Nie pracuję w placówce edukacyjnej
Do roku
1 – 5 lat
5 – 10 lat
Powyżej 10 lat
* 19. Miejsce zamieszkania:
Wieś
Miasto do 10 tys. mieszkańców
Miasto od 10 –100 tys. mieszkańców
Miasto od 100 - 250 tys. mieszkańców
Miasto od 250 – 500 tys. mieszkańców
Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .