Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie zjawiska społecznego niedostosowania się i demoralizacji.

1. Czym według Ciebie jest: ,,niedostosowanie społeczne”?
Zaburzeniem w społecznej adaptacji osoby.
Niezdolnością do swobodnego uczestnictwa w życiu grupy.
Niespełnianiem norm i zasad współżycia społecznego.
2. Jakie zachowania świadczyć mogą o niedostosowaniu społecznym osoby? Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Nieposłuszeństwo wobec dorosłych.
Zachowania bierne.
Zachowania agresywne.
Podstawa kłamliwości.
Wagary.
Niepowodzenia w nauce szkolnej.
3. Czym według Ciebie jest ,,demoralizacja”?
Odrzuceniem obowiązujących norm moralnych.
Rozluźnieniem dyscypliny, zepsuciem.
Zachowaniem skutkującym konfliktem z prawem.
4. Jakie zachowania świadczyć mogą o demoralizacji osoby? Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Wulgarne słownictwo.
Wagarowanie.
Wandalizm.
Ucieczki z domu.
Przedwczesne podejmowanie życia seksualnego.
Stosowanie agresji, przemocy.
Palenie papierosów.
Spożywanie alkoholu.
Zażywanie narkotyków, dopalaczy.
Udział w destrukcyjnych subkulturach, sektach.
5. Czy w Twoim otoczeniu wskazać można osoby zdemoralizowane, bądź niedostosowane społecznie?
TAK
NIE
6. Czy w Twojej szkole wskazać można osoby zdemoralizowane, bądź niedostosowane społecznie?
TAK
NIE
7. Czy masz z nimi osobisty kontakt?
TAK
NIE
8. W przypadku odpowiedzi TAK w pyt. 7: Czy osoby, z którymi masz kontakt:
(Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi):
Zażywają dopalacze
Zażywają narkotyki
Piją alkohol
Mają konflikt z prawem
9. Czy w Twojej szkole miałeś kontakt z programami edukacyjnymi dotyczącymi demoralizacji bądź niedostosowania społecznego?
TAK. Kto je prowadził?
NIE
10. Czy poza szkołą miałeś kontakt z programami edukacyjnymi dotyczącymi demoralizacji bądź niedostosowania społecznego?
TAK. Kto je prowadził?
NIE
11. Gdyby Twoja koleżanka/kolega miała/miał problemy w domu, w szkole, czy poza nią, czy zadeklarowałbyś się do aktywnej pomocy tej osobie, w celu rozwiązania trudności?
TAK
NIE
12. Płeć.
Kobieta
Mężczyzna
13. Wiek.
14. Miejsce zamieszkania.
Miasto
Wieś
15. Stan rodziny.
Pełna
Niepełna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .