Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Stres w służbie żołnierza Żandarmerii Wojskowej

1. Proszę zaznaczyć swoją płeć
Kobieta Mężczyzna
2. W jakiej grupie wiekowej Pani/Pan się znajduje?
poniżej 20 lat
między 20 - 30 lat
między 31 - 40 lat
powyżej 40 lat
3. Jaki jest Pani/Pana staż służby w ŻW w latach?
0 - 4
5 - 9
10 - 15
16 - 20
powyżej 20
4. Do jakiego korpusu osobowego Pani/Pan należy?
szeregowy
podoficer
oficer
5. Jakie Pani/Pan posiada wykształcenie?
zawodowe
średnie
wyższe
6. Jaki jest Pani/Pana stan cywilny?
Panna/Kawaler
Zamężna/ Żonaty
Rozwiedziona/Rozwiedziony
Wdowa/Wdowiec
7. Czy posiada Pani/Pan dzieci?
Tak
Nie
8. Czy uczestniczyła Pani/Pan w misji pokojowej poza granicami państwa?
Tak
Nie
9. Czy według Pani/Pana służba w Żandarmerii Wojskowej jest dużym źródłem stresu?
zdecydowanie tak
raczej tak
nie wiem
nie
10. Przy użyciu poniższej skali proszę o zaznaczenie poziomu stresu jaki odczuwa Pani/Pan w swoim zawodzie.
Liczba 1 oznacza brak stresu, natomiast liczba 6 bardzo wysoki poziom stresu.
6
1
2
3
4
5
6
11. W jakim stopniu potrafi Pani/Pan radzić sobie ze stresem?
Proszę zaznaczyć odpowiednią cyfrę na skali. Cyfra 6 oznacza, że świetnie radzi sobie Pan/Pani ze stresem, a liczba 1 oznacza brak tej umiejętności.
6
1
2
3
4
5
6
12. Proszę wymienić wszystkie czynniki, które według Pani/Pana są źródłami stresu w służbie w ŻW
13. Czy według Pani/Pana stres zawodowy wpływa na życie prywatne? Jeśli tak, to w jaki sposób?
14. Proszę wymienić jakie u Pani/Pana występują objawy stresu.
15. Jakie są Pani/Pana sposoby radzenia sobie ze stresem?
16. Jakie skutki według Pani/Pana może powodować długotrwały stres zawodowy?
17. Czy według Pani/Pana wykonywanie obowiązków służbowych poza granicami kraju jest dużo większym źródłem stresu? Jeśli tak, to dlaczego?
18. Czy uważa Pani/Pan, że przedłużający się stres w pracy może mieć negatywne skutki zdrowotne?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .