Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena jakości, świadczonych usług przez hostele.

* 1. Czy korzystał/a Pan/Pani kiedykolwiek z usług hostelu?
NIE- wypełnij pytania metryczkowe i zakończ ankietę.
Tak
Nie
2. Jak często korzysta Pan/Pani z usług hostelu?
Rzadko
Raz w roku
Kilka razy w roku
Kilka razy w miesiącu
Częściej
3. Cel pobytu?
Rekreacyjny
Służbowy
Szkolny
4. Długość pobytu?
Jednodniowy
Od 2-7 dni
Powyżej tygodnia
5. Proszę napisać, w którym z hosteli w Polsce nocował/a Pan/Pani ostatnio?
6. Czym kierował/a się Pan/Pani przy wyborze obiektu noclegowego jakim jest hostel?
lokalizacja
cena
opinia znajomych
dostępność komunikacyjna
jakość usług
dostępność usług dodatkowych
inne
7. Jak ocenia Pan/Pani
Bardzo dobrzeDobrzeAni dobrze, ani źleŹleBardzo źle
obsługę w recepcji
standard pokoi
stan i wyposażenie kuchni
stan i wyposażenie łazienek
zgodność usługi hostelu z ofertą
przestrzeganie regulaminu
przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu i innych używek
8. Co Pana/Pani zdaniem należałoby zmienić w oferowanej usłudze hostelowej?
Zdecydowanie takRaczej takAni tak ani nieRaczej nieZdecydowanie nie
Standard pokoi
Zakwaterowania obcych osób w jednym pokoju
Liczebność pokoi wieloosobowych
Stan bezpieczeństwa w hostelu
Standard wyżywienia
Porządek/czystość w hostelu
9. Czy kiedykolwiek miał/a Pan/Pani problem z rezerwacją miejsc?
Tak, z powodu braku wolnych miejsc
Tak, nie mogłem/am się dodzwonić
Nie wiem/ nie pamiętam
Nie miałem/am żadnych problemów
10. Czy doświadczył/a Pan/Pani bądź ktoś z Pana/Pani znajomych/bliskich kradzieży w hostelu?
Nie
11. Proszę wymienić, jaki wg. Pana/Pani jest jeden najważniejszy problemu pobytu w hostelu?
12. Jakie rozwiązanie proponuje Pan/Pani do wskazanego przez Pana/Panią problemu?
* 13. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 14. Grupa wiekowa
mniej niż 18 lat
18-25 lat
26-33 lat
34-41 lat
42-49 lat
50 lat i więcej
* 15. Grupa społeczna
Uczeń
Student, pracujący
Student, niepracujący
Osoba czynnie zawodowa
Bezrobotny
Emeryt/rencista


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .