Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Szanowni Państwo. Jestem studentką trzeciego roku pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane wyniki posłużą mi do napisania pracy licencjackiej, której tematem jest zabawa tematyczna dzieci w wieku przedszkolnym . Proszę o rzetelne wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta

* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Miejsce zamieszkania
Miasto
Wieś
* 3. Mam
Córkę
Syna
* 4. W jakim wieku jest Pani/Pana dziecko?
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat
* 5. Z kim Pani/Pana dziecko najchętniej się bawi ?
Samo
Z koleżanką / kolegom
Z rodzeństwem
Z rodzicami
* 6. Czy zabawa przygotowuje do pełnienia ról społecznych ?
Tak
Nie
* 7. W jakie zabawy Pani /Pan dziecko najczęściej się bawi?
Sklep
Dom
Sytuacje z życia
Fryzjer
Elza z Krainy Lodu
Lekarz
Lego Ninjago
Inne………………………………………………… Jakie?
* 8. Jakie tematy zabaw Pani/Pana dziecko najczęściej podejmuje?
Odgrywanie ról zawodów
Odgrywanie ról bohaterów bajek
Odgrywanie ról społecznych
* 9. Czy zabawa tematyczna wpływa na rozwój dziecka ?
Tak
Nie
Nie mam zdania
10. Jakie umiejętności rozwija zabawa tematyczna ?(W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie proszę przejść do kolejnego pytania.
Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.
W miarę samodzielne radzenie sobie w sytuacjach życiowych i próba łączenia przyczyny ze skutkiem i umiejętność przewidywania skutków swoich zachowań.
Umiejętność zachowania się w sytuacji zagrożenia, świadomość istniejących zagrożeń (zarówno w świecie ludzi, zwierząt jak i roślin) wiedza, gdzie można otrzymać pomoc.
Umiejętność bezpiecznego zorganizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu.
Właściwe zachowanie przy stole, umiejętność nakrycia do stołu i sprzątnięcia po sobie oraz utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu.
Orientacja w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjant, strażak.
* 11. Jakie jest zaangażowanie Pani/Pana dziecka w organizacji zabaw?
Duże
Przeciętne
Małe
* 12. Czy zabawy tematyczne mają wpływ na psychospołeczny rozwój dziecka ?
Tak
Nie
Nie mam zdania
* 13. Moje dziecko
Bawi się nadając przedmiotom umowne znaczenie ( zabawa „na niby”)
Bawi się gotowymi zestawami np. „Mały Lekarz”
* 14. Czy Pani/Pana dziecko przestrzega w zabawie ogólnie przyjęte normy ?
Tak
Nie
* 15. Jak często Pani/Pana dziecko organizuje sobie zabawy tematyczne ?
Bardzo często
Czasami
Bardzo rzadko lub wcale
* 16. Czy dziecko poprzez zabawę nabiera pewności siebie ?
Tak
Nie
Nie wiem
* 17. Czy Pani/Pana dziecko potrafi rozwiązywać konflikty zaistniałe podczas zabawy?
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .